Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Liturgie

Op deze pagina vindt u enkele suggesties voor liederen, gebeden en rituelen die kerkdiensten of gebedsvieringen kunnen ondersteunen. Deze verwijzen naar de natuur, de heilige Franciscus of direct naar de encycliek Laudato Si'. Een gedeelte van de liturgiesuggesties is (nog) niet verkrijgbaar in het Nederlands, maar is vanwege diens originaliteit en relevantie toch geplaatst.

Toolkit voor Wereldgebedsdag voor de Schepping

Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Het is de start van de periode voor de schepping die tot 4 oktober duurt. De CMBR (de missionaire commissie van de religieuzen in Nederland) heeft een zogenaamde Toolkit ontworpen met handreikingen voor vieringen, bezinning en actie rond de zorg voor de schepping. Deze Toolkit met als titel 'Uit klei getrokken' bevat liederen, gebeden en teksten voor een gebedsdienst. Daarnaast worden er andere creatieve en meditatieve werkvormen aangereikt om aandacht te besteden aan de zorg voor de aarde: zoals boetseren, wandelen en een scheppingsvriendelijke maaltijd.

De Toolkit is te downloaden als PDF of te bestellen bij de KNR: ls@knr.nl.

Cover Toolkit Uit de klei getrokken
Cover Toolkit Uit de klei getrokken
PDF BestandToolkit Wereldgebedsdag voor de Schepping.pdf

Liturgische handreikingen voor viering rond schepping

​In dit document vindt u gebeden, liedsuggesties en andere elementen voor een viering rond zorg voor de schepping. PDF BestandLiturgische handreikingen voor viering rond schepping.pdf

Suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Op 1 september is het de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping.

Speciaal voor deze dag heeft de landelijke werkgroep Laudato Si' liturgische suggesties laten samenstellen waarmee in parochie of gemeente aandacht aan de zorg voor de schepping kan worden gegeven. De suggesties zijn in eerste instantie bedoeld voor een bidprocessie, een wandeltocht langs verschillende plekken, waarbij onderweg wordt gebeden, gelezen en gezongen en stilgestaan wordt bij de schepping.
De teksten zijn echter ook te gebruiken in tijdens een viering in de kerk. Ook worden er tips gegeven voor het uitzetten van de route en organiseren van een bidprocessie.

Liturgische suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping als word-bestand

PDF BestandLiturgische suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping als pdf.pdf

Bouwstenen voor een liturgie rond Laudato Si’

​De Belgische site Ecokerk.be heeft een uitgebreide brochure gemaakt met liturgische teksten en bezinnende teksten voor de Wereldgebedsdag voor de schepping die paus Franciscus vorig jaar heeft ingesteld. Het materiaal kan natuurlijk ook worden gebruikt tijdens de gehele periode van de schepping (1 september tot 4 oktober) of op andere momenten waarop men in de liturgie aandacht wil schenken aan duurzaamheid.

 

 

​Bij gelegenheid van de eerste Wereldgebedsdag voor de schepping in 2015 stelde de Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie Misereor een handleiding samen, met bouwstenen voor een liturgie rondom Laudato Si'. In de link vindt u een Nederlandse vertaling hiervan.

Een aantal mondiale christelijke milieuorganisaties hebben gezamenlijk een website opgezet, Season of Creation, met een indrukwekkende lijst met links naar websites waarop liturgisch materiaal gevonden kan worden voor vieringen waarin de schepping centraal staat.

Kruisweg ‘Op weg naar een ecologische bekering’

Ook paus Johannes Paulus II heeft gedurende zijn pontificaat aandacht gevraagd voor de Schepping en duurzaamheid en gesproken over een ecologische bekering. Hij wees op de milieucrisis en op de noodzaak hierop op een morele en spirituele wijze te reageren. Vastenactie heeft een Kruisweg samengesteld geïnspireerd door zijn teksten. De gevolgen van de klimaatverandering in Oeganda staat dit jaar centraal tijdens de Vastenactie.

 

PDF BestandKruisweg 'Op weg naar een ecologische bekering'.pdf

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord