Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Meditatie en gebed

Op deze pagina verwijzen wij naar meditaties en rituelen die kunnen helpen bij persoonlijke bezinning en verdieping. 

Liturgie

Op deze pagina vindt u suggesties voor liederen, gebeden en rituelen voor kerkdiensten rond een duurzaam thema.

De schepping vieren

Er is veel liturgisch materiaal beschikbaar om de schepping centraal te stellen in gebed, viering en meditatie. In de drie tabbladen vindt u voorbeeldteksten die u kunt gebruiken bij zowel persoonlijke reflectie, als bij gezamenlijke vieringen of bijeenkomsten.

  • Op het tabblad Gebedsdiensten vindt u liturgisch materiaal voor speciale periodes in het kerkelijk jaar of voor speciale gebeurtenissen.
  • Het tabblad Liturgische bouwstenen biedt elementen voor vieringen.
  • In het tabblad Meditaties vindt u verhalen en gebeden voor een moment van bezinning.

Zie verder ook bv. het materiaal op ScheppingVieren.nl of zoek op een van de kerkelijke sites onder het tabblad 'links'. 

Foto bij De schepping vieren

Meditatieve wandeling

​Marjolein Tiemens-Hulscher van Groen Geloven heeft rond het Zonnelied van de H. Franciscus een meditatieve wandeling gemaakt, die alleen of met een groep kan worden gedaan.

PDF BestandLaudato Si wandeling.pdf

Kruisweg ‘Op weg naar een ecologische bekering’

Ook paus Johannes Paulus II heeft gedurende zijn pontificaat vaak aandacht gevraagd voor de schepping en duurzaamheid. Hij wees op de milieucrisis en op de noodzaak hierop op een morele en spirituele wijze te reageren. Vastenactie heeft een Kruisweg samengesteld geïnspireerd door zijn teksten.

PDF BestandKruisweg ‘Op weg naar een ecologische bekering’.pdf

Scheppingsperiode

​Wereldwijd schenken kerken in de periode van 1 september tot en met 4 oktober extra aandacht aan de zorg voor de schepping. 
  • Het Belgische Ecokerk verzorgt elk jaar een uitgebreide folder voor liturgievieringen. Voor 2019 is een Nederlandse versie beschikbaar. 
  • De KNR bracht in 2018 een Toolkit uit met liturgische suggesties voor de Scheppingsperiode en werkmethoden.
PDF BestandToolkit 2018.pdf

PDF BestandScheppingsperiode 2019.pdf

Processie voor de schepping

In 2017 organiseerden het bisdom Den Bosch en KNR een processie voor de schepping door de binnenstad van Den Bosch. In de folder vindt u suggesties om zelf ook zo'n processie te organiseren. De teksten zijn echter ook te gebruiken tijdens een viering in de kerk. Ook worden er tips gegeven voor het uitzetten van de route en organiseren van een bidprocessie.

PDF BestandHandreiking voor bidprocessie voor de schepping.pdf

Liturgische handreikingen voor viering rond schepping

​In dit document vindt u gebeden, liedsuggesties en andere elementen voor een viering rond zorg voor de schepping. PDF BestandLiturgische handreikingen voor viering rond schepping.pdf

Bouwstenen voor een liturgie rond Laudato Si’

-Een aantal mondiale christelijke milieuorganisaties hebben gezamenlijk een website opgezet, Season of Creation, met een indrukwekkende lijst met links naar websites waarop liturgisch materiaal gevonden kan worden voor vieringen waarin de schepping centraal staat.

- Bij gelegenheid van de eerste Wereldgebedsdag voor de schepping in 2015 stelde de Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie Misereor een handleiding samen, met bouwstenen voor een liturgie rondom Laudato Si'. Deze werd in het Nederlands vertaald door zr. Madeleine Bouman (zie pdf hieronder).

PDF BestandBouwstenen voor een liturgie rond Laudato Si’.pdf

Meditaties over Laudato Si

Het Netzwerk Afrika Deutschland, de Duitse tak van het AEFJN, heeft negen meditaties gemaakt bij de encycliek Laudato Si. Hierin komen steeds verschillende onderwerpen aan de orde. De CMBR liet ze in het Nederlands vertalen.

PDF BestandNr. 1 Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.pdf

PDF BestandNr. 2 De kreet die uit de aarde opstijgt en de kreet die de armen slaken.pdf

PDF Bestandnr. 3: Leven in gemeenschap met alle schepselen.pdf

PDF Bestandnr. 4: De mensheid op het kruispunt der wegen.pdf

PDF Bestandnr. 5: Stralen van de wijsheid en de goedheid van God.pdf

PDF Bestandnr. 6: De tuin der wereld bewerken en bewaren.pdf

PDF Bestandnr. 7: Creatieve dialoog in dienst van het leven.pdf

PDF Bestandnr. 8: Het belang van het gemeenschappelijk goed boven het nationale belang stellen.pdf

PDF Bestandnr. 9: Hoe vreugde te vinden in eenvoud en solidariteit met al Gods schepselen.pdf

Rozenkransgebed

Het Franciscan Action Network heeft een Guided Rosary for Caring for Creation opgsteld. Dit speciale rozenkransgebed kan gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en bezinning op de christelijke opdracht zorg te dragen voor de schepping. De KNR zorgde voor een Nederlandse vertaling

 

PDF BestandRozenkransgebed.pdf

Gebedsdiensten

Voor politiek leiderschap: In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs, hebben de Fraters van Tilburg een gebedsdienst voorbereid om te bidden voor een sterk klimaatakkoord.

PDF BestandGebedsdienst COP21.pdf

Description

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord