Maak kennis met Laudato Si,
samen zorgen we voor ons
gemeenschappelijk huis.

Verdiep je in de visie van verbinding, integrale ecologie en opkomen voor recht aan de aarde en de armen. Zoals paus Franciscus verwoordt in Laudato Si en Fratelli Tutti. Deze encyclieken zijn een aanrader voor iedereen die beseft dat er meer nodig is dan elektrische auto’s en zonnepanelen. Iedereen die moedeloos wordt van de verschillende crisissen, tegen een klimaatdepressie aanzit, of denkt: wat kan ik nou doen? En voor iedereen die behoefte heeft aan hoop.

Hier vind je alles over de encycliek

Heilige Franciscus van Assisi glas in lood

Verdiepingsmateriaal

Cursussen

Meditaties

Documentaires

Boeken

Voorbede voor actualiteit

Gebed is een manier om in contact te komen met God en alles waar je voor bidt. Hier vind je voorbeeldgebeden en voorbeden voor actuele onderwerpen. 

De werkgroep Duurzaam geloven Sint Maarten schrijft wekelijks een voorbede op basis van de actualiteit en een bijpassende tekst uit de encycliek Laudato si. Bid met … andere broeders en zusters voor het thuis waarin wij samen leven. Schrijf je in voor de wekelijkse voorbeden via duurzaamgelovenstmaarten@gmail.com

  • Voorbede voor wereldleiders op de VN Klimaattop

    Voorbede duurzaamheid voor 2 en 3 december 2023

  • Voorbede voor leiders

    Gebed voor duurzaamheid voor 25 en 26 november 2023

  • Gebeden voor toekomst voor de aarde

    Ter gelegenheid van klimaattop COP28 en Laudate Deum

Economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Tips voor duurzaam leven

Voor veranderingen naar een eenvoudige, duurzame leefstijl voor thuis en in de parochie verwijzen je graag naar andere organisaties.

Plant een Laudato Si’-boom met jouw parochie, vereniging of organisatie

Waag je aan de zevensprong naar integrale ecologie

Maak je eigen duurzame bucketlist

Vind de organisatie die bij jou past

Wordt wegwijs worden in alle keuzes die we steeds moeten maken tussen goedkoop, lekker, gezond en duurzaam.

Bezin je op de ’tien geboden voor het milieu’ van paus Benedictus XVI

Ga voor fossielvrij: Check je bank, verzekeraar, pensioenfonds. Zorg ervoor dat jouw geld niet wordt gebruikt voor kap van regenwouden, oppompen van olie, wapenproductie, et cetera. 

Steek je handen uit de mouwen in de natuur met een lokale A Rocha-werkgroep

Zoek alternatieven voor wegwerplastic in de kerk

Ga op retraite voor voeding voor je ziel

Maak van jullie tuin een paradijs

Alle vragen en antwoorden over effectief duurzaam leven

Verduurzaam jullie kerkgebouw met hulp van GroeneKerken

Ontvang iedere week een tip voor duurzaam leven.

Schrijf je in voor de christelijke duurzame agenda

Vergroen jullie parochie met de toolkit van GroeneKerken

Doe samen een cursus recht doen

Maak gebruik van je demonstratierecht voor behoud van een leefbare aarde

Verklarende woordenlijst

Wij gebruiken allerlei woorden, waarvan de betekenis onbekend is. We geven graag de betekenis van ingewikkelde begrippen. Volgens het Kramers Nieuw Woordenboek Nederlands, 20e druk.

Woord Betekenis
Bekering tot betere of andere gedachten brengen op godsdienstig, zedelijk of politiek gebied
Bonum Commune algemeen belang
Community gemeenschap: Personen die door gemeenschappelijke belangen, levensomstandigheden enz. met elkaar een eenheid vormen
Duurzaamheid handelen met respect voor milieu, klimaat, biodiversiteit, waterverbruik, mensen hier en ver weg, mensen nu en later. Rekening houdend met wat je economisch en psychisch lang kunt volhouden. (volgens Raad van Kerken)
Duurzaam dus wat is duurzaam? Eenvoudig leven, genieten van genoeg en investeren in kwaliteit en duurzaamheid. (volgens Raad van Kerken)
Ecologie verband tussen organisme en zijn omgeving, zijn beïnvloeding erdoor en ook de wisselwerking tussen dieren, planten en mensen onderling
ecologische voetafdruk meeteenheid die inzicht geeft in de hoeveelheid land (mondiale hectares) die jaarlijks nodig is voor onze consumptie
ecosociaal eco-sociaal werk zet zich in voor een duurzame samenleving die sociaal rechtvaardig is én de balans tussen mens en natuur herstelt.
Encycliek belangrijkste document wat een paus kan schrijven: zendbrief van de paus aan alle bisschoppen
Evangelie blijde boodschap; de leer van Jezus Christus
Inspiratie inblazing, ingeving; goddelijke ingeving; bezieling; gelukkige gedachte
Integrale ecologie de samenhang van armoede en klimaatverandering, gerechtigheid en vrede (volgens bisdom Den Bosch)
Evangelii Gaudium ‘de vreugde van het evangelie’. Apostolische exhortatie (brief) van paus Franciscus
Fratelli Tutti ‘allen broeders en zusters’. Tweede pauselijke brief van paus Franciscus, over  broederlijkheid en sociale vriendschap
Gemeenschappelijk gezamenlijk
Handelingsperspectief beschikbare mogelijkheden om in een bepaalde situatie te handelen
Laudate deum ‘Prijs Hem’. Uitbreiding van de klimaatbrief van paus Franciscus.
Laudato si’ ‘wees geprezen’. Eerste encycliek van paus Franciscus, over zorgen voor de aarde en elkaar. Oftewel: klimaatbrief.
Referent inleider van een onderwerp op een vergadering of congres
Rentmeesterschap het zijn van een goed-beheerder
Retraite tijdelijke afzondering van de wereld om zich aan godsdienstige overpeinzingen of gewetensonderzoek over te geven
schepping alles wat geschapen is (uit het niet gevormd/in het leven geroepen)
solidariteit saamhorigheid, het beginsel van ‘allen voor één en één voor allen’
Spiritualiteit geestelijke levenshouding; bijzondere vorm van vroomheid bij verschillende kloosterorden / geestelijk wezen, onstoffelijkheid, onlichamelijkheid
Pelgrims bedevaartsgangers
Verbondenheid in een verbond verenigd zijn, gehecht zijn aan
Verwondering verbazing
Viering eredienst
Visie mening, wijze van zien
Voorbede het bidden voor iemand
Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief