Reactie op uitkomst VN Klimaattop 2023

Noodzaak van duurzame actie van onderop Afgelopen weken onderhandelden wereldleiders [...]