Privacyverklaring Laudato Si’ Alliantie Nederland

Kerkelijke instelling Laudato Si’ Alliantie Nederland, gevestigd te ’s Hertogenbosch aan de Parade 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

Laudato Si’ Alliantie Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, deel neemt aan onze activiteiten en data verkregen naar aanleiding van bezoek aan onze site.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Beeldmateriaal
– IP-adres
– Cookies
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.

Betrokkenen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op:

  • Personen die hun gegevens hebben verstrekt via Laudato-Si.nl
  • personen die hebben deelgenomen aan een activiteit van Laudato Si’ Alliantie Nederland.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laudato Si’ Alliantie Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Marketingdoeleinden zoals het versturen van onze nieuwsbrief, telefonische benaderen en andere doeleinden.
  • Organiseren van bijeenkomsten
  • Relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
  • Onze wettelijke plicht uit te voeren
  • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wettenschappelijke doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laudato Si’ Alliantie Nederland, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laudato Si’ Alliantie Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Laudato Si’ Alliantie Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Systemen waarin we jouw gegevens verwerken

Laudato Si’ Alliantie Nederland maakt gebruik van een WordPress-website, LaPosta en een zakelijk Microsoft-account voor e-mail en documentenopslag. De servers van Microsoft en LaPosta staan in de Europese Unie. Bovendien maken wij gebruik van Twitter, Facebook en Instagram.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laudato Si’ Alliantie Nederland gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google Analytics ten behoeve van het bijhouden van websitestatistieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je online persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Laudato Si’ Alliantie Nederland.

Laudato Si’ Alliantie Nederland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Je kunt jouw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van Laudato Si’ Alliantie Nederland te bereiken via: info@laudato-si.nl. Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Laudato Si’ Alliantie Nederland, postbus 1070, 5200 BC ’s Hertogenbosch.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laudato Si’ Alliantie Nederland, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@laudato-si.nl.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Laudato Si’ Alliantie Nederland
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 1070,
5200 BC ’s Hertogenbosch.
E: info@Laudato-Si.nl
http://www.Laudato-Si.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Laudato Si’ Alliantie Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy beleid Laudato Si’ Alliantie Nederland, juli 2022.