Maak kennis met Laudato Si.
Samen zorgen we voor ons
gemeenschappelijk huis

Er is een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. Een antwoord van verbinding en hoop. Met een pleidooi voor ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid op de gemeenschap.

Wij baseren onze visie op het gedachtegoed van paus Franciscus. De centrale gedachte is dat we steeds meer leven vanuit een spiritualiteit van verbondenheid met God, medemensen en de aarde. De heilige Franciscus van Assisi is hierin een voorbeeld van bescherming van het zwakke en een vreugdevol en authentiek leven. 

Persoon dat hand door een veld met bloemen haalt

Wij zien dat de aarde én de armen lijden en roepen om gehoord te worden. Arme mensen worden het hardst getroffen door de klimaatverandering en de aantasting van de natuurlijke leefomgeving. De ecologische crisis is ook een sociale en spirituele crisis. Als samenleving handelen we alsof de wereld bestaat uit losse elementen die elkaar beconcurreren. De werkelijkheid is dat alles met alles verbonden is, invloed heeft op elkaar, en elkaar nodig heeft. 

We zien een oplossing in een nieuwe visie op samen leven. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. In een duurzame samenleving zijn naast technische oplossingen onderlinge zorg en solidariteit fundamenteel. We wonen in een gemeenschappelijk huis, dat aarde heet en waar we allemaal deel uitmaken van het huishouden: plant, mens en dier. Binnen dit huishouden zorgen we voor elkaar en ons huis.

Paus Franciscus roept ons op tot een ommekeer, een ‘ecologische bekering’. Doorbreek de onverschilligheid; leef en werk vanuit een houding van respect en zorgzaamheid voor het welzijn van mens en aarde. En benoem de werkelijke oorzaken van de sociale en ecologische crises van vandaag.

We moeten onszelf weer verbinden met onze spiritualiteit, ons hart, onze intuïtie en de omgeving waarin we leven. Dan komt er ruimte om onze levensstijl aan te passen naar een kleinere ecologische voetafdruk en een nieuwe omgang met ons gemeenschappelijk huis. Dan kunnen we herijken wat belangrijk is en wat bijdraagt aan een waardevol leven.

Een levenshouding van verwondering, verbondenheid en dankbaarheid klinkt utopisch in een gebroken wereld, maar kunnen en moeten we wel iedere dag naar streven. 

Over de alliantie

De Laudato Si’ Alliantie Nederland promoot sinds 2015 de visie van Paus Franciscus op de milieu- en klimaatproblemen en sociaal onrecht. De pauselijke documenten Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Fratelli Tutti, geven handvatten en inspiratie om met deze vraagstukken om te gaan. 

Laudato Si’ Alliantie Nederland is een katholieke kerkelijke instelling. Voorzitter is monseigneur Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving. 

Deel Logo Laudato Si Samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis

De alliantie bestaat uit tien katholieke organisaties. Zij hebben zorgen om het veranderende klimaat en de gevolgen voor kwetsbare mensen en natuur. Gezamenlijk werken zij aan oplossingen door toepassing en verspreiding van het gedachtegoed van Laudato Si’. Ontmoetingen tussen verschillende groepen, tussen mens en natuur en mens en God zijn daarbij van groot belang. Door de verbinding te ervaren met God, mensen en de aarde, gaan we samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis. Lees het jaarverslag van 2023 om een beeld te krijgen van wat de Laudato Si’ Alliantie doet.

Oprichters en leden

logo's groengeloven, bisschoppenconferentie, Huis van Dominicus, KNR, Cordaid, Socires, Netwerk Katholieke vrouwen, platform ignatiaanse spiritualiteit, solidair groningen drente, vastenactie.

Financiers

De werkzaamheden van de Laudato Si’ Alliantie worden verricht door de alliantieleden en een staf van twee personen (beide 0,5 FTE). De bijdrage van de staf en benodigde uitgaven worden financieel mogelijk gemaakt door Kansfonds, Porticus, KNR-PIN, Cordaid en een particuliere schenker. 

logo's financiers Laudato Si alliantie Nederland

 

Organiseer een bijeenkomst rondom ‘zorgen voor ons gemeenschappelijk huis’

Nodig parochianen, buurtgenoten of studiegenoten uit voor een avond rondom Laudato Si’. Doe is praktisch of verdiep je samen in het hoe en waarom van duurzaam leven. Wij komen graag helpen bij de verdieping met een lezing of workshop.

We denken samen na over jouw plek op aarde, ons gezamenlijk thuis. We hebben het over klimaat, armoede, dromen. Hoe komt er meer liefde, verbinding en bijen? Uiteraard gaan we ook uit onze comfortzone en ga je naar huis vol vuur en inspiratie.

Vrijblijvend een workshop aanvragen kan direct. Aan jou alleen nog de taak om een uitnodiging te maken, een ruimte te regelen en fair trade koffie te schenken. Voor de invulling zorgen wij.

Organiseer een filmvertoning met The Letter

Promotie The Letter

Workshop over het waarom en hoe van zorg voor de schepping

Workshop

Spreker over spiritualiteit en duurzaamheid 

Spreker Daan Savert