Living Laudato Si

De klimaatboodschap van paus Franciscus leidt tot grote veranderingen binnen katholieke organisaties. Volgens onderzoek krijgt ecologie hier steeds meer aandacht en wordt op dit thema veel samengewerkt.

De Europese Laudato Si’ Alliantie (ELSiA) deed in 2023 onderzoek naar impact van de klimaatbrief van de paus. Het onderzoeksvragen gingen vooral over de ecologische inspanningen van katholieke organisaties in Europa. Onderzoekers van vijf universiteiten analyseerden de resultaten. De ingevulde vragenlijsten kwamen van 283 katholieke organisaties uit 20 Europese landen. De resultaten zeggen iets over de manier waarop deze organisaties omgaan met de uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu.

De belangrijkste resultaten

  • Laudato Si’ heeft invloed: de klimaatbrief van paus Franciscus leidde tot grote veranderingen (36%) onder Europese katholieke organisaties (95% beïnvloed).
  • Ecologie is een blijvertje: bijna de helft van deze organisaties is van plan zicht te blijven inzetten of hun focus op ‘integrale ecologie’ te vergoten.
  • Focus op gemeenschap en in verbondenheid samen op weg: de Laudato Si’ initiatieven verschuiven naar gemeenschapsbetrokkenheid (60% is participatief).
  • Samenwerking aanmoedigen: een sterke meerderheid werkt met zowel religieuze (82%) als niet-religieuze groepen (81%) aan ecologische kwesties.
  • Laudato Si’ stimuleert veranderingen vanuit de basis: de initiatieven worden meestal aangestuurd door vrijwilligers (37% is volledig afhankelijk van vrijwilligers, 93% deels).
  • Blijvende financieringsproblemen: de beperkte middelen blijven een obstakel (38% wijst <5% toe aan klimaatinitiatieven).

Aanbevelingen

Om dit laatste aan te pakken beveelt het rapport aan meer steun te geven aan katholieke organisaties. Geef hun meer tijd en middelen, moedig het gesprek over ecologie aan en rust hen uit met praktische instrumenten voor effectieve milieuactie. Het rapport belicht ook succesvolle ecologische projecten, die als voorbeeld kunnen dienen in heel Europa.

Laura Morosini, Europees programmadirecteur van de Laudato Si’-beweging: “Dit rapport bevestigt het vermoeden dat de encycliek Laudato SI’ een radicale impact heeft op katholieke initiatieven. We ontdekten dat de Scheppingsperiode een beproefd initiatief is, dat al door twee derde van de respondenten wordt gevierd. Er gebeurt iets nieuws in de Kerk.”

Het volledige rapport is hier te vinden: ELSiA Living Laudato Si Survey – 2023 Summary Report (1).pdf

Het Katholiek Nieuwsblad schreef hier ook een uitgebreider artikel over: Lees hem op www.kn.nl.