Vier katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk werken samen in het project Geloof, duurzaamheid en toekomst. Op 30 november organiseren zij een werkconferentie rond Laudato Si’ in Zwolle over duurzaamheid en het beheer van grond en gebouwen door de kerk.

Een initiatief dat geïnspireerd is door de oproep van Paus Franciscus in zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Mgr. Gerard de Korte over Laudato Si, als referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, en Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Naast kennis en lezingen over duurzaamheid bieden we praktische workshops voor kerkbestuurders die invulling willen geven aan duurzaam beheer van kerkelijk bezit.

Laudato Si

Paus Franciscus heeft met Laudato Si een belangrijke christelijke bijdrage geleverd aan de dialoog over de toekomst van onze wereld. In zijn encycliek beschrijft hij de oorzaken en samenhang van wereldwijde milieuvervuiling, de ecologische schade van moderne leefstijl en de risico’s van gevolgen van klimaatverandering. Een problematiek die ook het armoedevraagstuk in stand houdt. De Paus erkent dat de vraagstukken complex en weerbarstig zijn en hij geeft verbanden aan. Uiteindelijk gaat het om onze levenswijze en de armoede in onze wereld. Laudato Si is een oproep aan iedereen zich in te zetten voor behoud van de aarde en het terugdringen van structurele armoede.

Duurzame lokale kerk

Ook als katholieke geloofsgemeenschap staan we op de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid. Door aandacht en inzet voor het geluk van mensen nu en straks, hier en wereldwijd. Dat vraagt nieuwe samenwerking: als burger en consument, als industrie en agrarische productie. En dus ook in de politiek, want die gaat over de inrichting van onze samenleving. Als bestuurders van een geloofsgemeenschap of parochie, en als burger en consument maken we voortdurend keuzes. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Energieverbruik (en besparing) en energiewinning
 • Grondgebruik (bijdragen aan voedsel, biodiversiteit)
 • Aankoop en verbruik van schoonmaakmiddelen, diverse consumptieartikelen Welke criteria vinden we hierbij belangrijk?

Vanuit het christelijk geloof zien we vraagstukken niet los van de mens als schepsel Gods én hoogtepunt van Zijn schepping. De Kerk kan hierover indringende vragen stellen en een beroep doen op anderen die vakkennis in huis hebben om duurzaamheid in de praktijk invulling te geven. Laudato Si wil bijdragen aan een goede toekomst, ook van de lokale kerk. Ze roept op tot concrete solidariteit met de armen, in onze omgeving en ook wereldwijd. Zo kunnen we tot een duurzaam beheer van ons “gemeenschappelijk huis” komen. Kerkbestuurders kunnen met de Werkconferentie Laudato Si een nieuwe stap zetten. Uw ervaringen geven de richting aan en brengen het “gemeenschappelijk huis” binnen handbereik. We geven verdieping, bieden gelegenheid voor onderlinge uitwisseling en reiken concrete mogelijkheden aan waarmee u verder kunt.

Programma-opzet

 • 14.30 uur Inloop
 • 15.00 uur Welkomstwoord door bisschop Ron van den Hout i.s.m. Caroline Doelman
 • 15.20 uur Toepassing Laudato Si door bisschop Gerard de Korte
 • 15.45 uur 1e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
  • • Scan je kerkgebouw, over gebruik van energie (m.m.v. Robert den Ouden en Gerard Agterkamp)
  • • Ecologische voetafdruk, over gemeenschapsopbouw (m.m.v. Marjolein Tiemens en Caroline Doelman)
  • • Staan op Heilige Grond, over parochiegrond en ontmoeting (m.m.v. Jeanne Rens en Mirjam Schuilenga)
  • • Beleidsplan ondersteboven, over duurzaamheid en rechtvaardigheid (m.m.v. Johan Klaassen en Eddy Oude Wesselink)
 • 16.45 uur 2e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
 • 17.45 uur Plenaire afsluiting
 • 18.00 uur Duurzame soep en broodjes (optioneel)
 • 19.00 uur Aanvang vesper (optioneel)