Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap verzorgt vijf webinars voor theologen, voorgangers, pastoors, priesters. Ofwel allen die meer willen weten en uitleggen over de Bijbel. De webinars gaan over vijf thema’s die samenhangen met de ecologische crisis.

NBG: “In deze webinars gaan we na wat de Bijbel ons leert over schepping, natuur en het leven op aarde, tegen de achtergrond van de grote crises van onze tijd rond natuur en milieu. We kijken naar belangrijke Bijbelteksten en onderzoeken de zin en onzin van groene exegese. ‘Groene exegese’ is Bijbeluitleg waarbij de zorg voor de schepping een belangrijk aandachtspunt is. Wat is verantwoorde ‘groene’ exegese, zonder de teksten te overvragen? Welke inzichten kunnen we opdoen uit de Bijbel voor de grote vragen van vandaag?”

De webinars zijn op maandag van 10.00-11.00 uur; deelname is gratis.

  • 17 oktober – ‘De mens als beeld van God’ – een ramp voor de aarde?
  • 24 oktober: De wake-upcall van de profeten
  • 31 oktober: De eigen stem van de schepping in de Psalmen
  • 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’ Apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring
  • 14 november: De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22