Boodschap Paus voor wereldgebedsdag voor de schepping

Voor de eerste keer heeft paus Franciscus zijn boodschap voor de wereldgebedsdag vooraf gepubliceerd. Deze dag van de zorg voor de schepping, wordt ieder jaar gevierd op 1 september. Het markeert het begin van de periode van de schepping, een oecumenische periode die christenen verenigt om te bidden en actie ondernemen voor ons gemeenschappelijk huis. Bid jij ook mee?

Wat is de boodschap? Indepent Catholic News vat het samen in vier kernpunten:

Een tijd om onze ecologische conversie te cultiveren

De paus definieert de periode van de schepping als “een kans om onze ‘ecologische bekering’ vorm te geven”. Op deze manier nodigt hij alle christenen uit om te bidden in de grote kathedraal van de schepping en te genieten van het ‘grootse kosmische koor’ dat bestaat uit talloze wezens, die allemaal de lof van God zingen.

De paus zegt: “Gelovigen voelen zich (wellicht meer dan anderen) verantwoordelijk om zich elke dag ecologisch te bekeren en daarnaar te handelen.” De oproep tot bekering is niet alleen individueel: “de ecologische bekering die nodig is om blijvende verandering teweeg te brengen, is ook een gemeenschapsbekering”.

Prachtig lied en bittere schreeuw

Terwijl hij naar de schepping luistert, vermeldt paus Franciscus dat er een soort dissonantie is: “We kunnen een lieflijk lied horen ter ere van onze geliefde Schepper, maar ook een gekweld pleidooi, klagend over de mishandeling van ons gemeenschappelijke huis”.

In dit verband zei de directeur van Laudato Si’ Movement, Tomás Insua: “Het prachtige van de schepping is vermengd met zijn bittere schreeuw, zoals blijkt uit de intense hittegolf die wordt ervaren op een groot deel van het noordelijk halfrond en die alleen al in Spanje en Portugal meer dan 1000 mensen heeft gedood. En waardoor in Mexico 5 miljoen mensen zonder water zitten.”.

Paus Franciscus moedigt mensen aan om het consumentisme te stoppen, levensstijlen en schadelijke systemen te veranderen. Alle wetenschappelijke rapporten bewijzen het en de paus bevestigt het opnieuw: “We bereiken een omslagpunt”, we moeten nu handelen. “De crisis is niet langer een toekomstscenario, maar een tastbare realiteit die mensenlevens kost”, voegde Tomás eraan toe.

Een waarschuwingsbericht voor de klimaattop

Vooruitlopend op COP27 (VN Klimaattop, nov 2022) en COP15 (VN top Biodiversiteit, dec 2022) herinnert paus Franciscus aan het belang van de uitvoering van de Klimaatovereenkomst van Parijs. “Elk moment is een kans voor iedereen, vooral voor wereldleiders, om de biodiversiteits- en klimaatcrises te keren. Laat COP27 ambitieuze toezeggingen doen om koolstofemissies van fossiele brandstoffen te voorkomen; de overgang naar schone energie te steunen en efficiënte hulp voor onze broeders en zusters die al in de klimaatcrisis zitten. Laat COP15 een vastberaden engagement naar voren brengen om een ​​einde te maken aan nog meer teloorgang van de biodiversiteit”, zei Lindlyn Moma, Advocacy Director van de Laudato Si’ Movement.

En tot de gemeenschap van katholieken roept de paus op tot gebed: “Laten we in deze periode van de schepping bidden dat COP27 en COP15 de menselijke familie mogen verenigen om de dubbele crisis van klimaat- en biodiversiteitsvermindering resoluut aan te pakken”.

Vier kernprincipes voor biodiversiteit

Paus Franciscus roept landen ook op om de verdere achteruitgang van het “web van het leven” te stoppen, daarbij wijzend op vier principes:

– Bouw aan een duidelijke ethische basis voor de transitie naar behoud van biodiversiteit;
– Bestrijd het verlies van soorten. Ondersteun het behoud en herstel van de biodiversiteit en voorzie op een duurzame manier in de behoeften van mensen;
– Bevorder wereldwijde solidariteit, rekening houdend met het feit dat biodiversiteit een mondiaal gemeenschappelijk goed is dat een gedeelde inzet vereist;
– Zet mensen in kwetsbare situaties centraal, inclusief degenen die het meest worden getroffen door het verlies aan biodiversiteit, zoals inheemse volkeren, ouderen en jongeren.