Parochianen van de klimaatkerk?

Vier bijeenkomsten rond religie en klimaat

Zijn we allemaal parochianen van de klimaatkerk geworden? En zo ja, is dat erg?

Aan de Tilburg School of Catholic Theology onderzoeken vier wetenschappers – in het NWO-project “Religie en klimaatverandering in Nederland”(link) – hoe religieus taalgebruik het ecologisch debat binnen sluipt. Alle vier kijken ze vanuit hun eigen perspectief naar deze ontwikkeling. En alle vier geven ze een lezing in de Luce-cursus religie en klimaat.

Iedereen heeft het over het klimaat

Eén van de meest besproken maatschappelijke vraagstukken is die van de opwarming van de aarde en de rol van de mens daarin. Politici in binnen- en buitenland vergaderen zich suf, Extinction Rebellion blokkeert snelwegen, Kappen met Kolen bezetten rails waarover kolentreinen rijden en andere klimaatactivisten lijmen zich aan tafels van talkshows. Maar ook de christelijke kerken en andere religieuze groeperingen melden zich op het ecologisch front: ze organiseren ‘Groene Vieringen’, schrijven ecologisch-inclusieve versie van het Onzevader of starten met initiatieven als Groen Gelovig, ‘een nieuw perspectief op de aarde als Gods schepping’. Aan de andere kant zijn er ook christelijke klimaatsceptici, zoals Civitas Christiana, die consequent spreken over ‘klimaatgedram’. Hoe zit dat allemaal?

Bijeenkomsten

6 maart 2024, Caroline Vander Stichele “Prijs de Heer?”
Over bijbelse beeldtaal in de pauselijke klimaatbrieven (2015) Laudato Si’ en het recente Laudate Deum (2023).

13 maart 2024: Deborah de Koning “De Aarde op handen dragen en met voeten treden” 
Over religieuze representaties van ‘de Aarde’ in het Nederlandse klimaatdiscours.

20 maart 2024: Ömer F. Gürlesin “Het uur is gekomen?” 
Over apocalyptische verhalen en beelden onder Islamitische klimaatmoslims op social media.

27 maart 2024: Frank G. Bosman “Neem mijn ei?”
Over de eco-inclusieve klimaatvoorstelling “Herinner ons” en haar relatie tot de rooms-katholieke liturgie.

Praktische informatie

Wanneer: 6, 13, 20 en 27 maart 2024, telkens van 14.00-16.30 uur.
Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.
Deelname: € 175. Studielast: 8 uur.
Aanmelden kan via deze link.

De cursus staat open voor belangstellenden. Voor de reeks wordt accreditatie door SKGV aangevraagd.