Veranderen, maar hoe dan?

Het webinar van afgelopen vrijdag ‘zet aan tot nadenken en bezinnen’ en ‘andere keuzes maken in leefstijl en organisaties’, noemen de deelnemers. Meer dan 100 mensen namen deel aan het webinar, waarmee de organisatoren beoogden de inhoud van de exhortatie te onthullen en aan te moedigen om actie te ondernemen.

Marc Bollerman (directeur Vastenactie) benadrukte dat na Laudate Deum een komma hoort: de brief nodigt ons uit aan de slag te gaan met het onderwerp klimaat. Waarbij niet wij als mensen centraal staan, maar de hele schepping. We moeten allemaal veranderen. Maar hoe dan? De paus geeft ons iets om over na te denken.

Het effect van onze keuzes

Mgr. Bernabe Lemus, bisschop in Guatamala vertelde over de harde werkelijkheid dat de hitte in de zomer al onverdraaglijk is en de klimaatverandering zorgt voor grote economische gevolgen voor zijn land. Ook de milieuvervuiling en uitputting van het land trekken een zware wissel op ‘ons gemeenschappelijk huis en gemeenschap’. Hij vraagt ons en ook zijn eigen regeringsleiders op om stellig zeggen: economische voorspoed mag niet ten koste gaan van onze ecologische rijkdommen.
De bisschop schreef ook een document met een interpretatie van Laudate Deum en de gevolgen van klimaatverandering voor Latijns-Amerika. Zijn tekst lees je hier.

Pieter Hemels deelde een persoonlijk verhaal wat hem steeds weer stilzet bij de vraag: welk effect heeft deze keuze, die ik vandaag maak, op de volgende generaties? Voor mijn kleindochter die het effect zal merken van mijn gemakzuchtige keuzes?
Paus Franciscus roept ons ook namens de volgende generaties dringend op om werk te maken van verandering. Het kan alleen soms zo veel weerstand oproepen om te kiezen voor het algemeen belang in plaats van het belang van de aandeelhouders. Toch biedt het katholiek sociaal denken dan handreikingen om toch te kiezen voor het juiste.

  • Paus Franciscus in Laudate Deum: De tijd van simpele oplossingen is voorbij. We hebben een verandering van cultuur nodig. En dat begint met een persoonlijke verandering. Bij ieder van ons. Bij jou en bij mij.

Omkeer en ontmoeting

Carla Dik-Faber was politicus in 2015 toen de encycliek Laudato Si’ uitkwam, net voor de VN-klimaattop in Parijs. Er werd toen vaak gesproken over de boodschap van de paus. Maar nu stelt hij terecht: er is sindsdien niet adequaat gehandeld. Wereldleiders hebben onvoldoende stappen gezet. Hij merkt nu op: inmiddels zijn onze medeschepselen geen bondgenoten meer, maar slachtoffers van ons handelen.
Carla besluit met de oproep om ook in de kerken steeds weer bezig te gaan met bezinning en actie op dit thema. Elke stap, hoe klein ook, doet ertoe. God wil gelukkig alles gebruiken ten goede. Hij houdt de wereld in zijn hand.

In het panelgesprek kwam ook de term ecologische bekering aan bod. In Laudato Si’ beschrijft paus Franciscus de noodzaak van ommekeer en verbinding. Een terugkeer naar de Schepper. Carla: En vanuit de ontmoeting met Christus zullen we gaan verbinden, ons meer gaan verbinden met elkaar en met de schepping, omdat we dan geraakt worden door verhalen zoals uit Guatamala.

Marjolein Tiemens-Hulscher, van GroenGeloven sloot het geheel af met een meditatie en een visioen voor een prachtige leefomgeving voor ons allemaal. Zij benoemde de verrassende keuze in Laudato Si’ en Laudate Deum om als titel en gebed te kiezen voor ‘Geprezen zijt Gij, om Uw schepping’. Kijk naar de schepping met ogen van liefde. Lees hier Marjoleins bijdrage.

Bekijk en deel

Bekijk en deel de opname van het webinar via deze weblink: https://youtu.be/43t8MKh76Dc

Dit webinar is kosteloos en wordt mede mogelijk gemaakt door Vastenactie en Socires. Beide organisaties zijn lid van de Laudato Si’ Alliantie NL.

logo vastenactielogo socires