Foto bij Vastentijd 2019

De Vastentijd is bij uitstek een goede periode om stil te staan bij onze levensstijl. Hoe kunnen wij bijdragen aan meer rechtvaardigheid, vrede en eerbied voor de schepping? Veel organisaties bieden suggesties:

Vastenactie: Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ daagt de Vastenactie mensen uit een ‘sobere uitdaging’ aan te gaan. Ontdek hier hoe je met even minderen meer mensen aan schoon en bereikbaar drinkwater kunt helpen.

Vasten zonder bloemen: De PKN-kerk in Almen besloot om het boeket in de kerk, dat na de viering  naar een zieke of jarige gaat, in de Vastentijd te vervangen door een voedselpakket van de Wereldwinkel. Dat is duurzamer en een vorm van diaconie voor de schepping. Liturgisch ook correcter, want in kloosters werden van oudsher geen bloemen gebruikt in deze periode en zweeg het orgel. Wilt u toch liturgische schikkingen maken met takken en bloemen van het seizoen: kijk dan op symbolischschikken.nl

Vastenmaaltijden: Op de vernieuwde website van sameneerlijketen.nl  staan recepten met ingrediënten van het seizoen, als middel om aandacht te besteden aan honger en de schepping die zucht.

 

Minder vlees eten: De Global Catholic Climate Movement (GCCM) stelt voor om tijdens de Vastentijd minder vlees te eten. Dat sluit aan bij de aloude katholieke traditie om op vrijdagen geen vlees te eten. Vleesproductie en –consumptie is een belangrijke oorzaak van CO2 uitstoot. In Brazilië worden grote stukken woud gekapt voor de productie van soja, dat vervolgens wordt verwerkt in veevoer, dat vervolgens wordt gevoerd aan de koeien die wij eten. GCCM stelt voor slechts af en toe vlees te eten en vooral over te stappen op een voedingspatroon met plantaardige bronnen van eiwit. Dit als manier om solidariteit te betonen met de schepping en met inheemse en arme volken die van hun land worden verdreven.