De veertigdagentijd voor Pasen is bij uitstek een periode van inkeer, van eerlijk kijken naar eigen leven. Een tijd om bewust stil te staan bij wat er toe doet, een tijd om ons engagement voor anderen en voor de schepping te hernieuwen. De Belgische ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen geeft elk jaar een liturgische brochure uit voor de vastentijd waarin vasten en solidariteit worden verbonden. De Nederlandse Vastenactie daagt mensen uit tot de ’40 Dagen Challenge’ – met concrete suggesties om te vasten voor een hiv/aids project in Zambia.

“Denk eraan, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult weerkeren.” (Genesis 3,9) Deze tekst die op Aswoensdag wordt uitgesproken, klinkt ook door in een prachtig artikel over Martin Luther King dat op 22 december 2017 verscheen in The New York Times. Aan het eind van zijn leven, kwam King tot de volgende conclusie: “It really boils down to this: that all life is interrelated.” (De kern van de zaak is in feite dit: dat alle leven met elkaar verbonden is). Deze zelfde gedachte loopt als een rode draad door Laudato Si’. Dit jaar wordt herdacht dat Martin Luther King vijftig jaar geleden werd vermoord. De woorden van King blijven buitengewoon actueel. Als vastenmeditatie zeker het overdenken waard.