Luister, sta op en wees niet bang. Met Paus, afbeelding hongerdoek en bloemenMisereor

Boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2023

Lees hier de volledige tekst, vertaald door de persdienst van de Bisschoppenconferentie België (IPID)

Hieronder een gedeelte uit de boodschap met twee manieren om een persoonlijke en kerkelijke gedaanteverandering te ondergaan. Op deze manieren kunnen we samen met Jezus de berg beklimmen en samen met Hem dit doel bereiken.

Laat je ook inspireren door één van de (online) retraites voor deze veertigdagentijd. Wij maakten een lijstje met inspirerende kalenders.

Luister naar Hem

“De eerste weg verwijst naar de opdracht die God de Vader geeft aan de leerlingen op de berg Tabor als zij de getransfigureerde [veranderde] Jezus aanschouwen. De stem uit de wolk zegt: Luister naar Hem (Mt 17,5). Het eerste voorstel is dus heel duidelijk: we moeten naar Jezus luisteren. De veertigdagentijd is een genadetijd voor zover we luisteren naar Hem die tot ons spreekt. En hoe spreekt Hij tot ons? Eerst en vooral in het Woord van God dat de Kerk ons aanbiedt in de liturgie. Moge dat Woord niet in dovemansoren vallen. Als we niet altijd kunnen deelnemen aan de eucharistieviering, laten we dan de dagelijkse Bijbellezingen overwegen, zelfs met behulp van het internet. Naast de Schrift spreekt de Heer tot ons door onze broeders en zusters, vooral in de gezichten en verhalen van mensen in nood. Maar ik wil nog een ander aspect toevoegen dat heel belangrijk is voor het synodale proces: luisteren naar Christus gebeurt ook door te luisteren naar onze broeders en zusters in de Kerk. Dit wederzijdse luisteren is in sommige fases het hoofddoel, maar het blijft altijd een onmisbare methode en mentaliteit van een synodale Kerk.

Sta op en wees niet bang

Bij het horen van de stem van de Vader, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang’. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen (Mt 17,6-8). Dit is het tweede voorstel voor deze veertigdagentijd: vlucht niet in een religiositeit [godsdienstigheid] die bestaat uit buitengewone gebeurtenissen en indrukwekkende ervaringen, uit angst om de werkelijkheid en haar dagelijkse strijd, haar ontberingen en haar tegenstrijdigheden onder ogen te zien. Het licht dat Jezus de leerlingen laat zien is een anticipatie [vooruitlopen op] van de heerlijkheid van Pasen, en wij moeten daar naartoe gaan, ‘Hem alleen’ volgend. De veertigdagentijd leidt naar Pasen. De ‘retraite’ is geen doel op zich, maar ze bereidt ons voor om – met geloof, hoop en liefde – de passie en het kruis van de Heer te beleven, om zo tot de verrijzenis te komen. Net zo goed mogen we ons tijdens het synodale onderweg zijn, wanneer God ons de genade van enkele sterke gemeenschapservaringen schenkt, niet verbeelden dat we al aangekomen zijn. Want ook nu zegt de Heer tot ons: Sta op en wees niet bang. Laten we dus afdalen naar de vlakte, en moge de genade die we ervaren hebben, ons sterken om in het gewone leven van onze gemeenschappen te werken aan synodaliteit [samen op weg zijn].

Dierbare broeders en zusters, moge de Heilige Geest ons in deze veertigdagentijd inspireren en bemoedigen als we met Jezus de berg beklimmen, opdat wij zijn goddelijke luister mogen ervaren en zo, gesterkt in het geloof, onze tocht mogen voortzetten met Hem, die de glorie van zijn volk en het licht van de volkeren is.

Rome, Sint-Jan van Lateranen, 25 januari, feest van de bekering van Paulus.
+ Franciscus

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: Persdienst van de Bisschoppenconferentie (IPID)