Vacature bijzonder hoogleraar Integrale ecologie

Zie jij de meerwaarde van het katholiek maatschappelijk denken voor onderzoek en debat over sociaal-ecologische vraagstukken en wil je daar als bijzonder hoogleraar aan bijdragen?

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (Radboud Universiteit) en Stichting Socires zoeken voor hun recent opgerichte Laudato Si’ Instituut een Bijzonder hoogleraar Integrale Ecologie. Als buitengewoon leerstoelhouder functioneer je op het snijvlak van (i) verschillende disciplines waaronder theologie en filosofie, (ii) onderwijs en onderzoek, (iii) academisch en maatschappelijk debat, zowel in Nederland als in internationaal verband. In deze functie werk je nauw samen met de wetenschappelijk onderzoeker van het instituut.

Als bijzonder hoogleraar Integrale Ecologie houd je je bezig met kernvragen die verder gaan dan de technische benadering van duurzaamheidsvraagstukken. Het bevorderen van deze integrale, transdisciplinaire benadering vanuit christelijk perspectief is een essentiële bijdrage aan de vele disciplinaire, interdisciplinaire en multidisciplinaire duurzaamheidsinitiatieven aan de Radboud Universiteit.
Als hoogleraar Integrale Ecologie verdiep je het dialogische en integrale perspectief vanuit de in de katholieke traditie ontwikkelde inzichten, in dialoog met een veelheid aan religieuze en seculiere wereldbeelden. Je draagt dit gedachtegoed uit binnen en buiten de universiteit en gaat samenwerkingen aan met Nederlandse en internationale wetenschappelijke en maatschappelijke partners. Zo draag je ook bij aan de identiteit van de Radboud Universiteit als confessionele universiteit.

Verder leid je fundamenteel en toegepast onderzoek, draag je bij aan acquisitie en speel je een rol in het vertalen van wetenschappelijke inzichten voor een breed publiek.

Profiel

  • Je hebt een doctoraat in theologie, filosofie, religiewetenschappen of een andere relevante discipline.
  • Je hebt een uitstekende academische staat van dienst op een van de bovengenoemde gebieden, met een bijzondere focus op ecologie.
  • Je hebt een sterk internationaal academisch netwerk.
  • Je bent bereid om regelmatig naar Nijmegen te komen (gemiddeld één dag per week of gelijkwaardig in langere geconcentreerde periodes is bespreekbaar).
  • Je hebt het vermogen om mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen.
  • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van onderzoeksprojecten en het voorbereiden en verwerven van projecten gefinancierd uit de tweede en derde geldstroom.
  • Als ervaren begeleider stimuleer je promovendi om academisch te floreren.
  • Je beschikt over goede leidinggevende kwaliteiten en weet te verbinden.

Over het Laudato Si’ Instituut

Het betreft een aanstelling bij het Laudato Si’ Instituut, een nieuw onderzoeksinstituut ingebed in de afdeling Empirische en Praktische Religiewetenschap van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschap. Het is de kleinste, maar ook snelst groeiende faculteit van de Radboud Universiteit met zo’n 180 medewerkers en ruim 1.000 studenten uit binnen- en buitenland. De faculteit heeft een sterke focus op onderwijsinnovatie, uitdagende onderzoeksthema’s en ontwikkelingen in de samenleving en wetenschap.

De faculteit gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Ze staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Ze verwelkomen medewerkers met uiteenlopende achtergronden en perspectieven die bijdragen aan de diversiteit van de faculteit.

De leerstoel wordt gefinancierd door Stichting Socires. Socires (Society and Responsibility) is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires behandelt in haar programma’s complexe maatschappelijke vraagstukken (zogenaamde wicked problems) in relatie tot politiek, economie en bestuur. Veel van de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben, kunnen niet door één partij (‘de markt’, ‘de overheid’, ‘de wetenschap’) worden opgelost. Socires ontwikkelt daarom vormen van dialoog waarin meerdere actoren samenwerken om duurzame verandering tot stand te brengen (de multi-actorbenadering). Anno 2023 past Socires deze methode toe in programma’s op het snijvlak van ethiek en de financiële sector, en over de transitie naar een Rijnlandse economie, voedselzekerheid en samenwerking tussen Europa en Afrika, en integrale ecologie en levensbeschouwing uit de encycliek Laudato Si’.

Radboud Universiteit

Ze ontmoeten graag kritische denkers die verder willen kijken naar wat er echt toe doet. Mensen die vanuit hun expertise willen bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Deze ambitie verenigt ruim 24.000 studenten en 5.600 medewerkers aan de Radboud Universiteit en vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang leren. Je hebt een rol te spelen!

Aanbod

Het betreft een aanstelling voor 0,2 fte.
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar.

Lees hier verder voor reageren op de vacature.

Bron: Radboud Universiteit