Een groene viering in de kerk is de ideale gelegenheid om een gesprek aan te knopen over de zorg voor de schepping. Een unieke gesprekstarter daarvoor is het weggeven van zakjes met bloemenzaad. Een tip van Laudato Si’ Werkgroep Zuidoost Twente.

Pauselijke opdracht

Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus wil de werkgroep Laudato Si’  het groene denken en handelen van kerk en parochianen stimuleren. Met deze bloemzaadactie nodigt ze parochianen uit ruimte te maken voor meer biodiversiteit. De zaadjes zijn, in hun geval, beschikbaar gesteld door een plaatselijk groen initiatief en het Natuur- en Milieu Educatief Centrum. U kunt ook de gemeente benaderen met uw idee en de vraag of zij bloemenzaad willen sponsoren in het kader van biodiversiteit.

Rol weg die steen, wip die tegel!

In Enschede werden de zaadjes uitgedeeld met Pasen, maar als je zaait in september of oktober krijg je in de lente en zomer daarop veel bloemen. De zaden gaan dan in ruste in de winter en kiemen pas als het weer goed genoeg is.

Het uitdelen van de zakjes werd in de vieringen aangekondigd:
“U ontvangt deze zaadjes worden als symbool van de opstanding en als aanmoediging om in uw eigen tuin voor een stukje nieuw leven te zorgen. Dus rol weg die steen en wip een tegel in uw eigen tuin en maak plaats voor een stukje levend lentegroen. Geef gehoor aan de oproep van paus Franciscus om samen goed voor ons gemeenschappelijk huis – onze unieke aarde – te zorgen.”

Zaadjes voor wilde bloemen uitdelen: een win-winactie

 1. De natuur wint erbij:
  1. meer biodiversiteit
  2. meer voedsel voor wilde bijen
  3. ontstaan bloemenlint: bereikbaarheid voedsel voor wilde bijen

 

 1. De parochianen winnen erbij:
  1. Ze krijgen nu eens iets uit het mandje, dat anders altijd gebruikt wordt voor een collecte
  2. Ze worden ervan bewust dat de natuur hen nodig heeft, misschien verdiepen ze zich er zelfs in
  3. Ze gaan lekker aan de slag in de tuin of op balkon, samen met (klein)kinderen of alleen
  4. Zo wordt hun band met wat groeit en bloeit even hersteld
  5. Ze genieten van wat uiteindelijk aan kleur en fleur opkomt
  6. Het gevoel van Pasen wordt versterkt
  7. Ze maken kennis met de andere acties (Tegelwippen en de Week van de Groene Tuin) en met instanties als Groene Loper, De Höfte en de werkgroep Laudato Si’
  8. Ze ervaren dat ze iets krijgen van hun overheid.

 

 1. De Overheid wint erbij:
  1. Naamsbekendheid van de instanties
  2. Signaalwaarde: wilde bloemen voor wilde bijen zijn belangrijk
  3. Ondersteuning van het beleid op biodiversiteit en de betreffende acties
  4. Aanboren van een nieuw netwerk (kerken)

 

 1. De werkgroep Laudato Si’ wint erbij:
  1. Naamsbekendheid
  2. Leuke contacten met een breed maatschappelijk (groen) netwerk
  3. Dat biedt kansen om de Laudato Si’ boodschap ook buiten de kerk te verkondigen
  4. Leuk, projectmatig contact met vrijwilligers die verder in het dossier Laudato Si’ verder niet zo actief zijn
  5. Mandaat binnen de kerk wordt versterkt

 

De werkgroep Laudato Si’ van het parochieverband Zuidoost Twente is geïnspireerd door de Encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus en stelt zich tot doel het gedachtegoed van Laudato Si’ te delen met de parochianen en andere geïnteresseerden. We zijn actief op social media en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, o.a. in de Scheppingsperiode (de hele maand September) en de Laudato Si week in mei. Zij zoekt daarbij naar samenwerking en verbinding tussen kerk en het maatschappelijk middenveld.