Groenepreekwedstrijd 2023

GroenePreek-wedstrijd 2023

Nederlands Dagblad en GroeneKerken organiseren een wedstrijd voor de beste groene preek van 2023. Wie maakt de mooiste, meest confronterende of meest bemoedigende preek over een thema rond klimaat of duurzaamheid? Een uitdaging voor theologen, pastors, bisschoppen, voorgangers, maar ook voor jou als gelovige met hart voor de schepping. 

Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: “De Bijbel staat vol met teksten waarin we Gods liefde voor de schepping ontdekken. Ook raakt duurzaamheid aan thema’s in het hart van het christelijk geloof, zoals recht doen, leven van genoeg en omzien naar kwetsbaren. Aangezien juist kwetsbaren de negatieve gevolgen van klimaatverandering nu al merken. Toch horen we deze onderwerpen nog niet zo vaak terug in preken. Hoe doe je dat ook op een juiste en aansprekende manier? Hoe kun je het appèl dat de Bijbel op ons doet, toepassen in deze tijd? We hopen dat veel prekers deze uitdaging willen aangaan!”

Een jury zal de ingezonden preken beoordelen op de volgende aspecten:

  • originaliteit,
  • bijbeluitleg,
  • vertaling naar vandaag
  • en of het overtuigend overkomt.

De juryleden zijn onder andere dominee Kees van Ekris, bisschop Gerard de Korte en duurzaamheidsexpert Annemarthe Westerbeek. Zij zullen twee winnaars kiezen; één theoloog en één ‘lekenpreker’. Er is bewust gekozen voor deze twee categorieën. De organisatoren iedereen willen aanmoedigen om mee te doen die betrokken is op spreken in de kerk, geloof en duurzaamheid. Dik-Faber: “Of je nu theologie gestudeerd hebt en regelmatig op de kansel staat, of weinig preek-ervaring hebt: iedereen die het christelijk geloof en een Bijbelgedeelte als uitgangspunten neemt, is van harte uitgenodigd om een groene preek in te zenden.”

Kees van Ekris: “Als je vaak in de kerk zit, heb je al veel preken ondergaan. En vaak heb je ook ene mening over wat een goede preek is. Mijn ervaring is dat veel mensen weleens zelf een preek zouden willen maken. Dan is dit een mooie kans.”. Een tip van Van Ekris: “Bedenk hoe je Gods Woord met kracht laat klinken, zodat het doorwerkt in het leven van vandaag? Denk er ook aan dat er hoop en troost in zit, zodat het verder komt dan een moralistisch verhaal.”

Meedoen met de GroenePreek-wedstrijd kan door je preek als Word-document op te sturen naar groenepreek@nd.nl. Inzenden kan tot en met 5 juni. De winnende preekteksten worden begin september bekend gemaakt en gepubliceerd in het ND. De winnaars houden hun preek live in een kerk op de eerste zondag van september. Voor meer informatie zie: www.groenekerken.nl/groenepreek.

Voor een interview met jurylid Kees van Ekris zie www.nd.nl/geloof