Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men 7 grote doelstellingen. 1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; 2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen; 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen; 4. Een eenvoudige levensstijl; 5. Ecologische opvoeding en onderwijs; 6. Ecospiritualiteit; 7.Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Voor de Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september heeft Kerk & Milieu gezorgd voor een vertaling van vier getijdengebeden rond het thema ‘Laat rivieren van levend water stromen’.

U kunt hieronder het katern en de gebedstijden voor 1 september downloaden:

Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2021_-_editie_NL

 

PDF BestandKatern Ecokerk.pdf

 

PDF BestandGebedstijden 1 september.pdf

Foto bij Scheppingsperiode 2021