Vier internationale katholieke organisaties hebben eind februari een alarmerend rapport uitgebracht over het verlies aan biodiversiteit, getiteld ‘The wailing of God’s creatures’. De achteruitgang van de biodiversiteit overal ter wereld heeft zo’n dramatisch niveau bereikt dat een zesde massa-extinctie dreigt. De opstellers van het rapport pleiten voor een integrale aanpak. De visie van Laudato Sí kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het rapport roept katholieke organisaties op om sociale, ecologische en economische doelstellingen in relatie te zien met de crises rond biodiversiteit en klimaat. Gezien de voorkeursoptie voor de armen, moeten zij zich in het bijzonder aansluiten bij degenen die het meest lijden, zoals inheemse volkeren, zelfvoorzienende boeren en vrouwen.

Foto bij Rapport ‘Gods schepselen kreunen’