Samenvatting van de boodschap van paus Franciscus ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping

Bericht van 27 juni 2024

Lees de complete Nederlandse tekst binnenkort op www.rkkerk.nl of de Engelse versie op www.vatican.va

 Hoop en leef met de schepping

Het thema van de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping dit jaar is ‘Hoop en leef met de schepping’. Dit is gebaseerd op de brief van Sint-Paulus aan de Romeinen, waar hij spreekt over de hoop op verlossing en nieuw leven in Christus.

  1. We zijn gelovigen omdat de Heilige Geest in ons woont en ons aanzet tot liefde en geestelijke vrijheid. Ondanks spanningen tussen de Geest en de wereld, is liefde de belangrijkste vrucht van de Geest. Als kinderen van God mogen we met vertrouwen en zonder angst naar de toekomst kijken, wetend dat Gods liefde altijd triomfeert.
  2. Het christelijke leven draait om geloof, hoop en liefde, terwijl we wachten op de wederkomst van Christus. Dit geloof drijft ons om zorg te dragen voor de lijdende mensheid en de natuur. De verlossing is er voor het lijden van de hele wereld. Christus’ verlossing omarmt de hele schepping. Wij beseffen dat alles bestemd is voor de glorie van God, voor de voltooiing en de wederopstanding. En het kreunen van de schepping, de christenen en de Heilige Geest geeft een stem aan ons lijden en ons vertrouwen in de vervulling van God plan.
  3. De schepping is betrokken bij een proces van nieuwe geboorte en kijkt uit naar bevrijding. Hoop, in de zin van geduldige verwachting helpt ons standvastig te blijven te midden van tegenspoed als verdrukking, vervolging, hongersnood en gevaar. Harmonie tussen mens en niet-menselijke schepping en een besef van verbondenheid met alles wat leeft, is een pad van verlossing voor ons gemeenschappelijk huis en voor iedereen die haar bewoont.
  4. De schepping lijdt onder de gevolgen van de zonde van Adam en verlangt naar verlossing. De schepping zelf werd, net als de mens tot slaaf gemaakt en komt daardoor niet tot haar doel. De bevrijding van de mensheid in Christus biedt daarmee ook hoop voor de schepping, die verlangt naar herstel en bevrijding van verval en dood.
  5. In afwachting van de glorieuze wederkomst van Jezus roept de Heilige Geest ons op tot bekering en verandering van levensstijl. Laten we de arrogantie van overheersing over anderen en de natuur achter ons laten en nederig zorgen voor de schepping.
  6. Laten we de krachten bundelen en samen optrekken met iedereen van goede wil. Zo kunnen we de menselijke macht heroverwegen. We hebben de afgelopen decennia ontzagwekkende technologische vooruitgang hebben geboekt. Hierdoor is het nodig om ethische grenzen te stellen, zodat deze middelen niet tegen de mensheid en de natuur worden gebruikt.
  7. De Heilige Geest leidt elk moment ons op het pad van liefde en zorg voor de schepping. Gehoorzaamheid aan deze Geest van liefde verandert radicaal de manier waarop we denken: van ‘roofdieren’ worden we ‘bewerkers en verzorgers’ van de tuin. De aarde is aan onze zorg toevertrouwd, maar blijft toch eigendom van God. Ware verlossing komt door liefde van God in Christus, niet door wetenschap of technologie.
  8. Bescherming van de schepping is het punt waar het mysterie van de mens en het mysterie van God elkaar kruisen. Hierdoor is het niet alleen een ethische kwestie, maar ook een theologische. Wij zijn vrij omdat we geschapen zijn naar het beeld van God, die Jezus Christus is. Hierdoor zijn wij in Christus vertegenwoordigers van de schepping. Dit verplicht en motiveert christenen recht te doen en vrede te stichten.
  9. Hopen en leven met de schepping wordt mogelijk door de verwachting van de wederopstanding van het lichaam te delen met anderen die lijden. Door het geloof en de doop leven we in de Geest als kinderen van de Vader. Zo kunnen onze levens vervulling vinden in heiligheid en een lied van liefde worden voor God en de mensheid, met en voor de schepping.

Houdt onze website in de gaten voor de inspiratiegids en gebedskaart voor de scheppingsperiode.