Afgelopen najaar is theoloog Elisabeth Hense (RU Nijmegen) samen met Ton Bernts (KASKI) en Tjirk van der Ziel (Christelijke Hogeschool Ede) begonnen aan het onderzoeksproject ‘Groene Parochies Nederland’, met als doel de duurzame parochies van katholiek Nederland in kaart te brengen. De eerste uitslagen zijn verrassend positief. Bijna alle deelnemende parochies besteden veel of enige aandacht aan het gebruik van duurzame producten, recyclen en zaken als zonnepanelen of een moestuin. Onderzoekster Hense spreekt van een duidelijke trend op het gebied van duurzaamheid. “Ruim een derde van de parochies besteedt aandacht aan het thema duurzaamheid in het beleidsplan. Dat is echt hoopgevend, omdat dat betekent dat het echt beleid van de parochie is en niet van alleen wat actieve vrijwilligers.”