Op 24 oktober overleggen Nederlandse politici over de Nederlandse standpunten rondom de VN-klimaatdoelen. Daarom ondertekenden wij een een brief aan christelijke politici om op te roepen tot rechtvaardig klimaatbeleid.

De brief is geschreven door A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland, en werd ondertekend door 24 christelijke organisaties en 278 christelijke leiders. Samen hebben we laten zien hoe groot het draagvlak is voor een ambitieus klimaatbeleid onder christenen. Op Wereldarmoededag (17 oktober 2022) hebben we een duidelijk signaal afgegeven van de noodzaak en de urgentie om uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een rechtvaardig klimaatbeleid doet recht aan onze opdracht om zorg te dragen voor de schepping.

Als je op de hoogte wilt blijven van deze actie, kun je je gegevens achterlaten op de pagina over de klimaatbrief.