Bereken nu ook als parochie jullie CO₂-voetafdruk met 360°carbon. Doordat we de gebouwen gebruiken en verwarmen, er naartoe reizen stoten we broeikasgassen uit. Maar ook doordat we daar koffie en thee drinken of een maaltijd delen hebben we impact op de schepping. Vanaf nu kunnen kerken hun voetafdruk berekenen met de online calculator van Climate Stewards. 360°carbon is speciaal gemaakt voor kerken en kleine goede doelen en organisaties.  In Engeland doen al 1200 kerken mee.

CO2-voetafdruk

Iedereen heeft een CO2-voetafdruk, dus ook kerken. Steeds meer kerken zijn bezig met de vraag wat ze kunnen doen om duurzaam te zijn. Door gebruik te maken van 360°carbon kun je bijhouden wat het effect is van de groene stappen die je als kerk zet.

Maaike de Vries, koster van de Koningskerk in Zwolle, is blij met de tool:

“Met deze tool kunnen we heel concreet zien waar we verbeteringen in kunnen aanbrengen. Ook kunnen we op termijn duidelijke resultaten laten zien aan de gemeente en het bestuur.” Het opzoeken van de gegevens zorgde bij Maaike voor bewustwording: “Er stonden vragen over de hoeveelheid vlees bij een maaltijd. Ik had er zelf nog niet echt bij stilgestaan dat zelfs dat een impact heeft op onze CO2-voetafdruk.” Maaike werkt als koster samen met de taakgroep Schepping, die nog in de opstartfase zit. “Ik vind het heel belangrijk dat we als kerk met duurzaamheid bezig zijn. Als Christenen zijn we verantwoordelijk om zorg te dragen voor Gods Schepping. We mogen de aarde en haar schatten gebruiken, maar niet uitbuiten of kapot maken. Ook zijn we verantwoordelijk voor onze naasten die nu op aarde leven in andere landen en zij die in de toekomst op aarde leven. Juist als Christenen moeten we strijden tegen onrecht en uitbuiting.”

360°carbon

Met 360°carbon kun je de CO2-voetafdruk van energie, reizen, voedsel, afval, water en andere uitgaven berekenen. Het invoeren van de gegevens kun je alleen doen, maar kan ook door een groep gedaan worden. Wanneer de voetafdruk compleet is, krijg je inzicht in waar je de meeste CO2-uitstoot en waar je kunt verminderen. Door dit jaarlijks te doen kun je goed bijhouden hoe je kerk aan het verduurzamen is. De rest van de uitstoot kun je compenseren via Climate Stewards. Ook in deze lastige tijd van hoge kosten kan het goed zijn te beginnen met het in beeld brengen van de CO2-voetafdruk van je kerk. We vroegen ook aan Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken, wat de impact het gebruik van  360°carbon zou kunnen zijn:

“Veel kerken en geloofsgemeenschappen willen zich inzetten voor Gods mooie schepping. De CO2-calculator is een goed instrument voor kerken om in kaart te brengen wat hun CO2-uitstoot is. Als kerken weten waar zij CO2 uitstoten, kunnen zij ook stappen zetten om die uitstoot te verminderen. Dat hoeft niet in één keer, maar kan stap voor stap, passend bij de specifieke situatie. En houd je als kerk nog CO2-uitstoot over, dan kun je ervoor kiezen om die te compenseren. Op die manier kun je als kerk bijdragen aan een betere, rechtvaardige wereld. En ben je een voorbeeld voor je gemeenschap van gelovigen”.

Maak direct een account aan voor het invoeren van jullie gegevens op www.360carbon.org/nl-nl

voorbeeld co2 voetafdruk kerk