Liturgie katern scheppingsperiode 2024 met logo's Season of creation

Laudato Si’ Alliantie Nederland presenteert groene liturgie voor Scheppingsperiode

Na de zomer is het weer Wereldgebedsdag voor de schepping, gevolgd door vier zondagen met focus op ‘zorg voor de aarde’. De Laudato Si’ Alliantie biedt een complete gids met liturgie-suggesties voor deze periode van de schepping. Deze liturgieën, met liederen, voorbeden en overdenkingen volgen het liturgisch jaar en zijn geschikt voor zowel katholieke als protestantse kerken.

Ingebed in het liturgisch jaar

Bisschop de Korte, referent Kerk en Samenleving: “De Scheppingsperiode nodigt uit om meer aandacht te vestigen op God als Schepper van de aarde. De overwegingen, liederen en citaten in dit liturgisch katern zijn hier zeer geschikt voor.” De inhoud van het liturgisch katern voor de Scheppingsperiode is gebaseerd op de lezingen en het Evangelie voor het kerkelijk jaar. Hierbij zijn bijpassende overdenkingen geschreven en een schat aan liederen en gebeden toegevoegd.

Naastenliefde voor alles wat lijdt

Het thema van dit jaar is ‘Hoop en leef met de schepping’. Voor de hele schepping is het belangrijk dat wij als mensen leven vanuit geloof en liefde. Daarom roept de paus in zijn bericht voor de ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’ op om creatief en actief te zijn in naastenliefde. Naastenliefde omvat ook de zorg voor lijdende mensen ver weg en de hele natuur: alles wat verlangt naar verlossing. Laat je leiden door de Heilige Geest. Meet jezelf een nederige levensstijl aan. En werk bovendien samen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld, in overeenstemming met Gods plan.

Over de Scheppingsperiode

De Periode van de Schepping begint op 1 september met het ‘feest van de schepping’ en loopt tot 4 oktober, waarop vanwege St. Franciscus wereldwijd Dierendag wordt gevierd. Wereldwijd wordt in september meerdere christelijke tradities in kerken extra aandacht gegeven aan de zorg voor de schepping. Dit gebeurt met gebedsbijeenkomsten, natuurwandelingen, opruimacties, documentaire-avonden en vegetarische barbecues.

Klik hier voor het uitgebreide liturgisch katern voor de periode van de schepping 2024 in Word of PDF

Organiseert u zelf iets in het kader van de Scheppingsperiode of heeft u hulp nodig? Mail naar Matty van Leijenhorst via info@laudato-si.nl