Het behoud van de schepping en de bescherming van het menselijk leven is een essentiële plicht in het christelijk leven en geen bijkomstigheid. Dat staat in een nieuw document van 227 pagina’s dat het Vaticaan presenteerde op 18 juni. Titel is ‘Op weg naar de zorg voor voor het gemeenschappelijke huis’. Het is vooral bedoeld om christelijke gemeenschappen richtlijnen te geven om de boodschap van Laudato Si’ in de praktijk te brengen – van deelname aan de internationale, oecumenische Scheppingsperiode tot aan het terugtrekken van investeringen uit de fossiele industrie. Tomás Insua, directeur van de Global Catholic Climate Movement, sprak van een “profetisch” document. Hij hoopt dat “het de katholieke gemeenschap nog meer zal stimuleren om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, vooral tegen de achtergrond van het Laudato Sí-jaar dat paus Franciscus onlangs heeft uitgeroepen.”