Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de hele schepping belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. Laudato Si’ biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

Liturgiesuggesties

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ Alliantie Nederland heeft het materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. Met het materiaal kun je inhoud geven aan de verwondering en zorgen rondom ‘ons gemeenschappelijke huis’, de aarde waar we deel van uitmaken. Het katern sluit aan bij het programma van het Vaticaan: in zeven stappen naar integrale ecologie. Het Vaticaan nodigt iedereen uit om een veranderingsproces aan te gaan om duurzaam te leven volgens de theorie van integrale ecologie van paus Franciscus. Hierin worden zeven doelstellingen beschreven:

1. Antwoorden op de “schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
2. Antwoorden op de “schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
4. Eenvoudige levensstijl;
5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
6. Ecospiritualiteit;
7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Download hier het liturgisch katern. Geven jullie aandacht aan de scheppingsperiode? Laat het ons weten via info@laudato-si.nl, als voorbeeld voor anderen.