De Klimaattop in Parijs heeft eindelijk de doorbraak gebracht waarop velen hoopten: 195 landen zijn akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De afspraak is dat de gemiddelde temperatuur met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Inzet is zelfs deze te beperken tot maximaal 1,5 graden. Het verheugende resultaat betekent niet dat alles is opgelost. De ambities zijn hoog. Maar hoe gaan landen werkelijk de afspraken nakomen?

Laudato Si’ wijst een weg naar manieren om economie en samenleving om te vormen. Dat zal de grote uitdaging zijn de komende tijd. Dit is geen korte termijn activiteit; eerder een ‘uittocht’ die, zoals het Bijbelboek Exodus zegt, decennialang duurt. Het gaat om niets minder dan een bekering van ons denken, handelen en voelen. Nu het Klimaatakkoord er is, begint het echte werk: stap voor stap bouwen aan een samenleving waarin de aarde niet langer wordt vernield en waarin elke mens, ook de meest kwetsbare, telt.

Vrouwelijke religieuzen in Iowa (VS) hebben alvast een creatieve manier gevonden om de boodschap van Laudato Si’ onder de aandacht te brengen. Ze hebben de presidentscampagne aangegrepen voor een billboard campagne. Op 20 strategische plekken in de staat staan enorme posters met de woorden: “Standing with pope Francis; Caring for our Common Home“. In elke stad waar een van deze billboards staat hebben de zusters openbare gebedsdiensten gehouden om erop te wijzen hoe belangrijk het is zorgvuldig om te gaan met de schepping.

Billboard Catholic Sisters