Foto bij #LaudatoSiLent

De Vastentijd is een tijd van soberheid en bezinning. Het is bij uitstek de periode in het jaar om zich bewust te worden van wie we als mens ten diepste zijn: schepsel Gods, afhankelijk van alles wat God heeft geschapen, ten diepste verbonden met alle schepselen. De Engelstalige website LaudatoSiLent biedt suggesties voor bezinning en actie om dit besef van verbondenheid tijdens deze Vastentijd te verdiepen en vorm te geven.

Ook Engelstalig is een handzame lijst voor elke dag van de Vastentijd 2022, samengesteld door de commissie Gerechtigheid, Vrede, Heelheid van de schepping van de Zusters van Liefde van de H. Elizabeth in New Jersey (VS).