ouderen rondom net geplante boom

coordinator Marina van Dalen van de Witte Zrs (Missiezrs van OLV van Afrika) met bewoners Molenhof en Wereldhuis

Op de Joodse boomplantdag Toe Bisjwat, hebben drie religieuze congregaties samen een Laudato Si-boom geplant in Boxtel. De religieuzen maakten er een ware viering van. 

Laudato Si’

Gelukkig was het droog weer en had het niet gevroren, dus het plantgat voor de boom was zo gegraven. De religieuzen zijn, samen met lekenbewoners, woonachtig in het WoonZorgCentrum Wereldhuis en in de aangrenzende seniorenflat Molenhof. De Medische Missiezusters, de Paters Assumptionisten en de Missiezrs van OLV van Afrika kwamen op dit idee na lezing van de klimaatencycliek Laudato Si van Paus Franciscus en de opvolger hiervan Laudate Deum. Alle drie de congregaties hebben in hun missiestatement aandacht voor de Schepping en een sobere en duurzame leefstijl opgenomen.

Zoals Franciscus zegt: “Alles is met alles verbonden, een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Wij zijn een deel van de natuur, we leven erin en zijn er voortdurend mee in interactie. We moeten een oude les hernemen, te vinden in verschillende religieuze tradities en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is more’. Vrij en bewust beleefde soberheid, is bevrijdend”.

Een echte overlever

Overste van de MMZ, Zr Elly Verrijt, legde de betekenis van de gekozen boom, een (vrouwelijke) gingko biloba, uit. “Deze boom, ook wel de Japanse notenboom genoemd, is eeuwenoud en komt oorspronkelijk uit China. Hij stond vaak bij tempels en heeft een spirituele betekenis. Hij staat symbool voor onveranderlijkheid, voor hoop, liefde, tijdloosheid en een lang leven. De zaden worden vaak gebruikt voor blaas- en nierproblemen, spijsverteringsklachten, geheugenverlies, huidziekten etc. De bladeren van de gingko vangen veel CO2 op en na de bom op Hiroshima, stond deze boom nog fier overeind. Het is dus een echte overlever.”

Iedereen kreeg vervolgens een witte kiezelsteen om deze met een persoonlijke zegenwens bij de boom te leggen. “De naam van de Allerhoogste is geschreven in een wit steentje”, aldus Openbaringen.

Hij zag dat het goed was

Hierna sprak Assumptionist Pater Mart Lemmens een Franciscaanse zegenbede uit en gaf confrater en overste Leo van der Klauw een toelichting op de Israelische boomplantdag Toe Bisjwat. “In het Boek van de Schepping lezen we dat God overal op de aarde bomen en planten met zaaddragende vruchten liet ontkiemen en Hij zag dat het goed was. Volgens het beeld van de Bijbel waren de mensen in de tijd voor de zondvloed allemaal vegetarier. Hun leven hing helemaal af van de vruchten der aarde. Wij danken God voor deze vruchten. Als symbool van alle vruchten, delen we nu dadels uit, uit het land van melk en honing. Deze boom is tevens een vredesboom, wij bidden dat er snel vrede mag heersen in Israel en zeker in Gaza”.

Na het eten van de dadels, werd er tot slot een lied gezongen uit dankbaarheid voor alles wat God ons geeft: Dank U voor deze nieuwe morgen…. Met een aangepaste tekst: “Dank u voor alle mooie bomen, dank U voor al wat leeft, dank U voor deze nieuwe Schepping en al wat beweegt. Dank U dat wij hier kunnen spreken, dank U wij horen ieders taal, dank U dat wij de vruchten eten met ons allemaal.”

Bloembollen

Toen de ceremonie na een half uurtje was afgelopen, werden de bewoners door de coördinator van de Missiezusters, Marina van Dalen, uitgenodigd in het Wereldhuis om getrakteerd te worden op warme chocomel en boom-gebak. Alle afdelingen kregen van de congregaties een zak bloembollen om in de tuin bij de boom te planten.