Ongeveer tweeduizend jongeren uit de hele wereld hebben van 19-21 november online ideeën uitgewisseld over een alternatieve en duurzame economie. Het gedachtegoed van Laudato sí (2015) en Fratelli tutti (2020) vormden de leidraad. Enkele bekende economen en theologen spraken de jonge economen toe, o.a. Nobelprijswinnaar voor Economie 2006 Muhammad Yunus, bevrijdingstheoloog Leonardo Boff en de Engelse econome Kate Raworth.

Aan het eind van de 3-daagse conferentie stelden de deelnemers een actieplan op met twaalf punten. De belangrijkste daarvan: een vertraging van de sneltreinvaart van de economie “zodat de Aarde weer ademen kan”. Andere punten zijn o.a.: dat zaken die het algemeen welzijn van allen raken – zoals lucht, water en biodiversiteit – niet worden geprivatiseerd maar gezamenlijk beheerd; een einde aan belastingparadijzen; minder geld voor bewapening en meer voor onderwijs en gezondheidszorg.

De organisatoren hopen dat in het najaar van 2021 in Assisi alsnog een fysieke ontmoeting zal kunnen plaatsvinden tussen jonge economen.

Foto bij Laat de Aarde op adem komen