Zowel de paus als de oecumenische patriarch hebben krachtige boodschappen uitgebracht voor de Scheppingsperiode 2020. In zijn maandelijkse ‘Pope Video’ noemt de paus het een schandaal dat de rijke landen en grote bedrijven in hun jacht op grondstoffen het milieu in arme landen verwoesten. De paus pleit voor een respectvolle dialoog van alle betrokken partijen om de aarde te behoeden voor de generaties die na ons komen. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 sept.) haakt de paus dit jaar aan bij de coronacrisis en roept hij op om het ‘nieuwe normaal’ een groen en rechtvaardig normaal te maken.
Patriarch Bartholomeüs van Constantinopel schrijft over de noodzaak om de enorme macht die de wetenschap ons geeft, verantwoordelijk te benutten. Opvallend is zijn veroordeling van nucleaire wapens als symbool van de grootheidswaanzin van de moderne “mens-god”. “Ontwikkeling die ten koste gaat van het milieu is geen ontwikkeling”, schrijft de patriarch. Voor gelovigen is de zorg voor de schepping een centraal element van het christelijk handelen. “Respect voor het milieu is een “doxologische daad” [een daad waarmee we respect betonen aan de heerlijkheid Gods.]” We staan voor enorme ecologische uitdagingen, en ons geloof kan ons helpen te blijven zoeken naar een passend antwoord.