Hoe ver ga jij in je verzet?

Uitnodiging Klimaatwake 21 februari 2023

Op 21 februari is een Klimaatwake in de Dominicuskerk in Amsterdam. Dit is een initiatief van Eva Martens, pastor Dominicuskerk, Ingeborg de Lange, Joke Bergshoeff en Elske Scholte. Deze klimaatwakes vinden sinds december 2022 maandelijks plaats.

Thema van februari is: Hoe ver ga jij in je verzet? Spreker: Marc-Siebren Kwadijk van Extinction Rebellion. Ook wordt geluisterd naar een hindu-gebed van pandita Veda Bissesur. Er worden ervaringen gedeeld van acties, van gedragsveranderingen, van hoop. En er is muziek: van piano en basgitaar en het Klimaatkoor.

In deze klimaatwakes worden zorgen gedeeld over de aarde. In ene programma van een uur is ruimte voor bezinning, interactie en inspiratie. Veel mensen die zich inzetten voor het klimaat raken vermoeid of ontmoedigd, onder er slecht wordt geluisterd naar hun proteststem. Omdat je duidelijk een onleefbare toekomst voor zich zien door een te grote opwarming van de aarde.

In deze klimaatwakes wil men elkaar vasthouden en hoop en moed doorgeven. Vanuit verschillende levensbeschouwingen wordt gezocht naar inspiratie om te beschermen wat kwestbaarder ius dan de mens. Naar het besef dat we onderdeel zijn van alles wat is. Om ons met nieuwe moed in te zetten en het leven te vieren!

De Laudato Si Alliantie Nederland beveelt een bezoek aan de klimaatwake van harte aan.

Het adres is Spuistraat 12, Amsterdam. Aanvang 20:00 uur.
Contact: 06-53338586