Foto bij Klimaatwake bij het Catshuis

Op maandag 19 april om 12:05 uur is een wake voor het klimaat gestart bij het Catshuis. Deze duurt tot aan het einde van de kabinetsformatie. Het volgende kabinet zal het laatste zijn dat een bijdrage kan leveren dat de opwarming onder de 1,5ºC blijft. De wakers roepen op tot effectief en rechtvaardig klimaatbeleid, in solidariteit met de landen die het zwaarste lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Ruim dertig organisaties ondersteunen het initiatief. Overdag wordt van 8.00 tot 20.00 u. gewaakt bij het Catshuis; in de nacht vanuit huiskamers. Via een livestream is de wake te volgen; www.deklimaatwakers.nl. Iedereen kan zich via deze link aanmelden om naar het Catshuis te komen of om een nacht te adopteren.

De Laudato Sí-werkgroep Nederland heeft zich aangesloten bij de Klimaatwake voor het Catshuis. Werkgroeplid Marjolein Tiemans-Hulscher doet verslag van haar eerste wake: “In de verkiezingen speelde het klimaatbeleid geen rol van betekenis. De uitslag van de verkiezingen stelde teleur en het ontbreekt nog steeds aan een visie op systeemverandering. Om ervoor te zorgen dat de klimaatcrisis als hoogst urgent op de politieke agenda wortelschiet, heb ik mee gewaakt voor het klimaat. Het is maar een hele kleine moeite om bij te dragen aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.”

Om het waken de hele formatieperiode vol te houden worden nog veel meer klimaatwakers gevraagd. Zou het niet mooi zijn om als geloofsgemeenschap, vriendengroep of koor een nacht te adopteren? Op de website de klimaatwakers kunt u zien hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Foto bij Klimaatwaken