De groep ‘klimaatpelgrims’ die van 30 september tot 11 oktober door Nederland liep, heeft op 10 oktober uit handen van René de Reuver, scriba van de PKN, en mgr. Gerard de Korte ruim 2100 handtekeningen ontvangen die kerken de afgelopen weken hebben verzameld. De groep ging in augustus van start in Polen en hoopt eind oktober aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow aan te komen. De handtekeningen worden in Glasgow aan regeringsleiders van de VN-Klimaattop overhandigd.
Groene Kerken en Vastenactie hebben het Nederlandse gedeelte van de tocht georganiseerd. Nog voor de zomer hebben zij tientallen kerken op de route bereid gevonden de klimaatpelgrims onderdak te bieden. Op lokaal niveau hebben kerken de ontvangst georganiseerd, lokale media ingeschakeld, speciale klimaatdiensten voorbereid en lokale bestuurders betrokken. De voorzitter van de Graankorrelparochie in Amsterdam mailde: “Met een traan in de ogen kijk ik terug op een zeer mooie samenwerking. De vele vrijwilligers die zelf zagen wat er moest gebeuren, de mooie eucharistieviering, de ontvangst van de daglopers op het kerkplein, de zegen en het lied. Ik hoop dat ook inhoudelijk bij iedereen een vlammetje is aangewakkerd om binnen onze eigen kring te bedenken hoe wij concrete stappen kunnen ondernemen om de klimaatverandering te beperken. Laten wij tijdens de top in Glasgow bidden voor een positieve uitkomst, en denken aan de contacten met de pelgrims die wij  maar een halve dag hebben meegemaakt en welke vreugde ons dat heeft gebracht.”

kli