Op 27 januari vindt in Rome een opmerkelijke conferentie plaats: Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home. In Laudato Si’ pleit paus Franciscus voor een overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie voor iedereen. Katholieke instellingen beseffen dat deze oproep consequenties heeft voor hun financieel beheer. Het gaat dan om ethisch beleggen en ‘divesteren’, d.w.z. het terugtrekken van geld uit financiële instellingen die beleggen in de kolen-, olie- of gasindustrie. In plaats van dat laatste kan men investeren in duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Ook de Wereldraad Van Kerken sloot zich aan bij de campagne. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen
besloten te divesteren.

Een keur van internationale sprekers komt spreken, o.a. Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het Vaticaan is vertegenwoordigd door verscheidene kadinalen, waaronder Peter Turkson, voorzitter van het nieuwe Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert op 22 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium over precies hetzelfde onderwerp.

laudato si catholic investing