​Naar aanleiding van het recente IPCC-rapport dat waarschuwt tegen de te snelle opwarming van de aarde, hebben leiders van katholieke ontwikkelingsorganisaties een oproep gedaan voor drastische maatschappelijke veranderingen. CIDSE, de overkoepelende organisatie van deze organisaties, heeft in september jl. al een eigen rapport gepubliceerd over de noodzaak van een omslag in ons denken en doen. Genoemd worden o.a. een snelle overgang van fossiel brandstoffen naar duurzame vormen van energie, biologische landbouw, vermindering van vleesconsumptie en een ‘economy beyond growth’.