Vanaf deze week is er ook een officiële Islamitische kijk op klimaat en milieu, onder de titel Al-Mizan: een Verbond voor de aarde. Het roept alle moslims op om duurzaamheid te omarmen in hun dagelijks leven en samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te beschermen. Dit document geeft 1,7 miljard moslims richting en inspiratie in milieukwesties en toont gelijkenissen met de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’.  

Islam vraagt om actief rentmeesterschap over de schepping

Een groep vooraanstaande islamitische geleerden heeft het document Al-Mizan: een verbond voor de Aarde uitgebracht. Hierin passen zij islamitische leringen, waarden en principes toe op de wereldwijde uitdagingen op milieugebied, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het document werd deze week gepresenteerd op de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA) in Nairobi te Kenia.
Het baanbrekende document wordt beschreven als een ‘moslimbroer of -zus’ van de ecologische encycliek Laudato Si – Zorg voor ons gemeenschappelijk thuis van paus Franciscus. De islamitische geleerden maken hiermee duidelijk dat hun geloofstraditie een actief rentmeesterschap over de schepping vereist.

De titel “Al-Mizan” komt uit een passage in de Koran waarin staat: “Hij (God) heeft de balans (al-mīzān) ingesteld, zodat je de balans niet kunt overschrijden. Weeg met gerechtigheid en schiet niet tekort in de balans. Hij heeft de Aarde uitgespreid voor alle levende wezens.’’

Misdaden tegen de schepping

Net als Laudato Si’ begint het document met een beoordeling van de toestand van de Aarde. Hoewel ze negen jaar na elkaar verschijnen, komen ze tot soortgelijke conclusies: hoewel de schepping Gods aanwezigheid in de wereld weerspiegelt, hebben mensen de tuin niet goed onderhouden. De islamitische geleerden stellen dat ‘ecocide’, of de eliminatie van soorten en ecosystemen, ‘het best kan worden getypeerd door de verschrikkingen van genocide in ogenschouw te nemen.’ ‘Misdaden tegen de schepping (al-khalq, al-’ālamīn) zijn analoog aan misdaden tegen de menselijkheid en zijn niet minder ernstig’.

Verder zeiden de geleerden dat ze een “Al-Mizan Decennium van Actie” zullen implementeren voor steden, scholen en andere instellingen. Die aanpak is vergelijkbaar met het Laudato Si’ Action Platform dat door het Vaticaan is gelanceerd en dat katholieken op alle niveaus uitnodigt om zeven jaar lang engagement op het gebied van duurzaamheid en zorg voor het milieu aan te gaan, zoals weerspiegeld in de encycliek van Franciscus.

‘Onze hachelijke situatie is een direct gevolg van de prioriteit die we geven aan economische groei boven de zorg voor de Aarde en haar levensgemeenschappen.’
—’Al-Mizan: een verbond voor de Aarde’