De conferentie ‘Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’ vond plaats aan het eind van de week waarin Donald Trump een vliegende start maakte als president van de VS. Een van de vele controversiële maatregelen die hij nam was zijn akkoord voor de aanleg van de oliepijpleidingen Keystone XL en Dakota Access. Beide projecten zijn zeer omstreden. Dit alles toont eens te meer aan hoe actueel het onderwerp van gesprek in Rome was. ING is een van de banken die Keystone XL en Dakota Access financieren.

Ellen Dorsey, een van de spreeksters tijdens de conferentie, herinnerde de deelnemers er aan dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen.” Ds. Henrik Grape van de Zweeds-Lutherse Kerk zei het minder omfloerst: “Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom.”

Ondanks het nieuwe Amerikaanse beleid lijkt de fossiele industrie aan de verliezende hand. Om te beginnen is schone energie steeds rendabeler geworden. Een andere factor is dat steeds meer bedrijven, organisaties en burgers beseffen dat ze met hun financiële middelen macht kunnen uitoefenen. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen besloten te divesteren. Zuster Franciscanes Sheila Kinsey, vertegenwoordigster van de Unie van Generale Oversten, wees op “het potentieel dat ook ordes en congregaties wereldwijd hebben” om fossiele brandstoffen terug te dringen. “Samenwerking is van essentieel belang tegen de sterke oppositie van bedrijven in fossiele brandstoffen.”

 

Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon, liet tijdens de opening van de conferentie weten dat niets doen geen optie is.  “Het is tijd om in beweging te komen, langzaam of snel, maar we moeten nu in beweging komen!”