Daan Savert

Fotograaf Matty van Leijenhorst

‘In de marge kun je als theoloog grenzen verleggen’

Onze projectcoördinator Daan Savert gaf een interview aan Volzin, een modern online-platform voor nieuws en verdieping op het gebied van religie, zingeving en samenleving. Het ging over pacifisme en anarchisme, ecologische bekering en theologie aan de randen.

Sinds oktober vorig jaar is Savert projectcoördinator van de Laudato Si’ Alliantie, die bestaat om katholieken meer bewust te maken van het belang van behoud van de schepping. Savert wil in deze rol mensen “uitdagen zich te verbinden aan God, de aarde en de medemens om samen te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en een duurzame en rechtvaardige samenleving”.

Hoe gaat hij dat doen? En waar vindt hij zijn theologische inspiratie om zich in te zetten voor deze alliantie? Hoe kijkt hij als theoloog naar Jezus? Was hij pacifist? Of zelfs anarchist? Hoe inspireert zijn (katholieke) geloof Savert om zich in te zetten voor een betere wereld – en tegen onrecht?

Lees het hele artikel van Remco van Mulligen op www.volzin.nl.