Op 22 april jl., Earth Day, vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium plaats over Laudato Si’ en financieel beheer. Het was een oecumenische bijeenkomst. Paus Franciscus stelt aan alle christenen indringende vragen over de keuzes die we als kerken maken bij ons financieel beleid.

In zijn openingswoord sprak abt Denis Hendrickx over de grote impact van Laudato Si’,  zowel binnen als buiten de kerk. De oproep van paus Franciscus aan de internationale gemeenschap om moedige stappen te nemen voor een leefbare toekomst voor allen, heeft zonder twijfel bijgedragen aan het positieve resultaat van de Parijse Klimaattop van eind 2015. Maar de encycliek daagt ook de kerken zelf uit om in beweging te komen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor ons financieel beleid wanneer de paus schrijft dat het “absoluut noodzakelijk is om politieke maatregelen te treffen om de komende jaren de uitstoot van CO2 en andere vervuilende gassen drastisch te beperken, door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.” ? (LS 26)

Terugblikkend op de dag, wees Denis Hendrickx deelnemers op hun missie als christenen. “We kunnen ons geen contradicties veroorloven tussen boodschap en handelen. Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen,” zei hij. Tenslotte citeerde hij Peter Turkson, die aan het eind van de conferentie Laudato Si & Catholic Investment van 27 januari jl. opriep om in beweging te komen. “Langzaam of snel, maar nu is de tijd om in beweging te komen!”

In pdf vindt u het verslag van het symposium.

Verslag_symposium_Laudato_Si_en_geld

2._Workshop_Floris_Lambrechts_Ethisch_beleggen_en_duurzaamheid_in_de_praktijk_Financieelbeheer

3._Workshop_Jan_vd_Kolk_Ethisch_beleggen_en_duurzaamheid_in_de_praktijk

4._Workshop_Ward_Kastrop_Ethisch_beleggen_en_duurzaamheid_in_de_praktijk

 

ondertekening statuten