Op vrijdag 3 juni jl. vond in de Jacobikerk in Utrecht een congres plaats over geloof en duurzaamheid op initiatief van de ChristenUnie. Het dagprogramma werd voorgezeten door weerman en klimatoloog Reinier van den Berg; andere belangrijke gasten op de dag waren Carla Dik-Faber (politica), Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland) en dichter Rikkert Zuiderveld.

De CU had een vlot programma georganiseerd met muziek, voordrachten, toespraken en een live-interview met twee duurzame ondernemers, waaronder Martine Postma, oprichtster van de van oorsprong Nederlandse formule ‘repair-café’. De catering was duurzaam aanbesteed en de bediening geschiedde deels door mensen met een verstandelijke beperking. Een goed statement dus dat duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook maatschappelijk is. Dit kwam mede naar voren in een toespraak van Robert-Paul Fennema, officier van het Leger des Heils, die eerder strijdkrachtig en socialistisch getint was dan confessioneel.

In de middag vonden vier workshops plaatsgevonden rondom vier werkvelden: de lokale overheid, kerkelijke organisaties, zelfstandig ondernemers en jongeren.

Positief opvallend was de gelaagdheid van het publiek. Vrijwel alle leeftijdscategorieën waren aanwezig. En natuurlijk speelde, tot slot, ook hier de Encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus weer een substantiële rol en werd deze meermaals geciteerd.

carla dik reinier van den berg  joris vercammen Groengelovig