kerk en noodweer

Nationaal symposium Religie en klimaatverandering in Nederland

De onderzoeksgroep Religie en Klimaat van de Tilburg University kondigt het symposium ‘Religie en Klimaatverandering in Nederland’ aan. Dit symposium vormt een belangrijk onderdeel van een interdisciplinair onderzoeksproject over dit thema.

Symposium

Tijdens het symposium op 7 juni 2024 presenteren de onderzoekers hun bevindingen over de diverse relaties tussen religie en klimaatverandering die in het Nederlandse klimaatdebat naar voren komen. Het interdisciplinaire team van onderzoekers past een kritische discoursanalyse toe om de ideologische en praktische impact van religieus vocabulaire in de Nederlandse klimaatdiscussies te begrijpen. Om de dialoog over dit onderwerp te bevorderen, zullen ook maatschappelijk relevante gesprekspartners een bijdrage leveren aan deze dag en krijgen aanwezigen de mogelijkheid om tijdens de paneldiscussie met hen in gesprek te gaan.

Wij nodigen u van harte uit om 7 juni in uw agenda te reserveren. Voorzitter van de alliantie, bisschop De Korte zal in de middag spreken.

Tijd en datum: 7 juni van 10:00-17:00 uur
Locatie: Campus Tilburg University
Kosten: €25,-
Meer info en registreren
: Projectwebsite Religie en Klimaat