Op 12 februari publiceerde het Vaticaan de apostolische exhortatie ‘Geliefde Amazone’. Daarin biedt paus Franciscus zijn eigen gedachten over wat besproken is tijdens de bijzondere synode over de Amazone van najaar 2019. ‘Geliefde Amazone’ is een praktische vertaalslag van Laudato Sí voor een gebied dat van cruciaal belang is voor de hele aarde en waarin geweld en onrecht aan de orde van de dag zijn. De paus herhaalt de boodschap van verbondenheid tussen alle levende wezens en alle volkeren, zijn oproep tot respect voor inheemse culturen en tot bekering tot een soberdere levensstijl. Hij zoekt een uitweg uit de ecologische en sociale crisis mét de inheemse volkeren. “De Amazoneregio moet een plek voor sociale dialoog zijn (…), in de eerste plaats met de armen. Zij zijn niet zomaar een groep die moet worden overtuigd, of een persoon aan een tafel van gelijken. Zij zijn onze belangrijkste  gesprekspartners, van wie we het meest te leren hebben”, aldus de paus.

‘Geliefde Amazone’ sluit af met een gebed tot Maria, waarin de boodschap van het hele document pakkend vervat ligt. “Moeder, kijk naar de armen van het Amazonegebied want hun huis wordt vernietigd door kleingeestige belangen… Raak de harten  van de machtigen, want ook al voelen we dat het uur laat is, je roept ons op om te redden wat nog leeft.”
Aan de Nederlandstalige vertaling van de tekst wordt gewerkt, zie  rkdocumenten.nl De Engelse vertaling is beschikbaar op vatican.va

Querda Amazone