In het slotdocument van de Amazonesynode noemden de bisschoppen ecologische zonde een zonde tegenover God en de toekomstige generaties. Paus Franciscus liet weten een definitie van ecologische zonde te willen opnemen in de officiële leer van de Kerk. “We dachten er aan, in de Catechismus van de Katholieke Kerk de ecologische zonde tegen ons gezamenlijk huis op te nemen”, zei hij aan deelnemers aan een congres over strafrecht op 15 november jl.. De ergste misdaad is volgens Franciscus wat men “ecocide zou kunnen beschouwen: het massaal vervuilen van lucht, land en water, het op grote schaal vernietigen van flora en fauna en elke actie die in staat is ecologische rampen te veroorzaken en een ecosysteem te vernietigen.” Hij riep de internationale gemeenschap op ecocide als ‘vijfde categorie van misdaad tegen de vrede’ te erkennen. Daardoor wordt een juridisch kader geschapen om de aarde te beschermen, aldus de paus.

stop ecocide