​De website katholiekleven besteedt aandacht aan het speciale Laudato Si-jaar met artikelen en korte video-films. Daarin komen katholieken aan het woord die concrete stappen zetten op het vlak van verduurzaming. Op 28 oktober plaatste katholiekleven een filmpje over ‘vegetarische monniken met varkens’. Aan het woord is abt Malachias van Abdij Lilbosch.

Lilbosch