Duurzaam werkt!

 Klooster Wittem organiseert dit winterseizoen zes bijeenkomsten van/met/over mensen die aan de slag zijn gegaan met een manier van leven die minder milieubelastend is.

De zes bijeenkomsten staan los van elkaar.  U kunt per keer beslissen of u deelneemt.

 

Ga het klimaatgesprek aan!

Een workshop van de Stichting Klimaatgesprekken

De manier van leven in onze westerse wereld belast het milieu steeds ernstiger. De wereldwijde klimaatverandering laat dat steeds duidelijker zien. We zouden dus anders moeten leven. Veel mensen zien dit, maar een nog grotere groep lijkt zich er niet zo druk om te maken. Of ze zien het wel, maar voelen er niet voor om hun manier van leven te veranderen.

Hoe ga je het gesprek aan met familie, collega’s, vrienden over minder milieubelastend leven? Zonder ruzie te krijgen, zonder drammerig te zijn. En vooral zo dat er naar je geluisterd wordt.

Het helpt als je je gesprekspartners begrijpt. Als je snapt waarom ze zich aan je ergeren, of je opmerkingen negeren, of wat dan ook. Met andere woorden: je hebt enige kennis nodig van ‘klimaatpsychologie’. Daarover gaat de workshop.

Zaterdag 17 februari 2024, 13.30 tot 15.00 uur
Plaats: ontmoetingsruimte Scala.
Toegang: vrije gave

Graag aanmelden: bij de receptie van het klooster, 043 4501741
of www.kloosterwittem.nl/Agenda

 

Lezing: er is leven na de groei

Door Nienke Hofsink van de Stichting Postgroei

De Stichting Postgroei is opgericht door een groep mensen die zich druk maakt om de grote milieuproblemen van deze tijd en die denkt dat we op zoek moeten naar een toekomst met meer welzijn maar minder economische groei, ofwel ‘geen groei, maar bloei’. De stichting verzorgt lezingen en bijeenkomsten overal in het land (bij verenigingen, kerken en bedrijven) om deze gedachte met anderen te bespreken en verder uit te werken.

Postgroei denkt dat er op dit moment in Nederland (en Europa) té veel verwacht wordt van ‘groene groei’ (d.w.z. dat milieuproblemen door uitsluitend technische aanpassingen opgelost kunnen worden). Beter is het op zoek te gaan naar een andere manier van leven. Op weg naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. En naar een toekomst voor álle wereldbewoners.

Deze lezing is de vijfde in de lezingenserie ‘duurzaam werkt!’ in Klooster Wittem.

Zaterdag 16 maart, 13.30 – 15.00 uur.

Alle belangstellenden hartelijk welkom. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Graag opgeven: www.kloosterwittem.nl/duurzaamwerkt of 043 4501741

 

Vierseizoenenwandeling

natuur op de grens van seizoenen

Ieder seizoen heeft zijn eigenheid en charme. Altijd is er wat anders te zien.

Hoe zit dat op de grens van seizoenen? Wat is er nog over van het vorige, wat is er al te zien van wat komt? Op 21 maart kijken we naar de laatste sporen van de winter en de eerste aankondiging van de lente. Samen met een vrijwilliger van het IVN maken we een ommetje van ca. 5 km met uitleg en enkele bezinningsmomenten. Goed wandelschoeisel is noodzakelijk en er zijn flinke hoogteverschillen te overbruggen.

Datum: donderdag 21 maart 2023, 13.30-16.30 uur.

Deelname kost 3 euro.

Graag aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741

Dezelfde wandeling wordt ook uitgevoerd op 21 juni, 21 september en 21 december. Leuk om aan alle vier mee te doen (maar dat is niet verplicht).

 

Zorg voor de schepping

Samen zwerfafval opruimen rondom Klooster Wittem

Elke laatste vrijdag van de maand gaat een groepje aan de slag om zwerfvuil op te ruimen rondom Klooster Wittem: de parkeerplaats, de Van Plettenbergweg, stukje Rijksweg. Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter het werkgebied wordt. Maar ook met z’n tweeën kun je veel doen en heb je al snel eer van je werk. En voldoening!

Er wordt afval geraapt van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.

Hesjes, grijpers, handschoenen en vuilniszakken zijn aanwezig. En natuurlijk is er een kopje koffie of thee na afloop.

Zin om mee te doen? Dat kan voor één keer of vaker. Meldt u aan bij de receptie:

043 4501741 of info@kloosterwittem.nl

 

 

Klooster Wittem is een ‘groene kerk’ en ambassadeur van Cittaslow.

 Pelgrimsoord Klooster Wittem

Wittemer Allee 34 Ÿ 6286 AB Wittem

www.kloosterwittem.nl/DuurzaamWerkt