De tekst van de Vredesboodschap die traditioneel op 1 januari door de paus wordt uitgesproken is eerder deze week al gepubliceerd. De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in samenwerking met Pax Christi de tekst vertaald in het Nederlands. Paus Franciscus spreekt in de boodschap zijn zorg uit over de ‘Derde Wereldoorlog’  die nu al ‘in stukjes en beetjes’ woedt op veel plekken in de wereld. Sterker dan enige paus voor hem, pleit hij voor geweldloosheid en zegt alle steun van de Kerk toe aan personen die aan vrede werken door middel van ‘actieve en creatieve geweldloosheid’. Aansluitend aan het net afgesloten Jubeljaar van Barmhartigheid vraagt hij ons door te gaan ‘barmhartigheid te tonen door te weigeren mensen af te danken, het milieu te beschadigen of ten koste van alles winst te willen opstrijken.’ Met deze boodschap lijkt de paus het accent van het kerkelijk denken over oorlog en geweld te verschuiven van ‘rechtvaardige oorlog’ (aan welke voorwaarden moet gewelddadig ingrijpen voldoen om acceptabel te zijn) naar ‘rechtvaardige vrede’ (hoe kunnen we werken aan de voorwaarden om de gehele schepping, zowel mens als natuur, tot haar recht te laten komen).