“De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Rom. 8, 19) is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019. Meermaals legt hij in zijn boodschap een verband tussen vasten en zorg voor de schepping. Hij schrijft o.a.:“Wanneer wij niet als kinderen van God leven, vertonen wij een destructief gedrag jegens de naaste en de schepping – maar ook jegens onszelf -, omdat wij min of meer bewust denken daarvan naar believen gebruik te kunnen maken.” Ten diepste komt vasten erop neer, schrijft de paus, dat we onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: niet langer toegeven aan de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen, maar het vermogen ontwikkelen om te lijden uit liefde. De gehele boodschap van de paus is hier te vinden.