Onze secretaris, Gerard Moorman mocht op 18 september het eerste exemplaar van De schreeuw van de aarde van Franck Ploum in ontvangst nemen. De boekpresentatie vond plaats Ekklesia Breda.

DE SCHREEUW VAN DE AARDE

Bundel met korte poëtische teksten die in het bijbels verhaal zijn geworteld. Over verlangen, over tochten door de woestijn, over leven verliezen en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die in onze handen ligt. De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen.

De bundel kost € 14,95. De opbrengst gaat naar het compositiefonds van Ekklesia Breda.

Gerard Moorman en Franck Ploumen overhandiging boek Franck Ploum Gerard Moorman
Foto’s van Facebookpagina Ekklessia Breda